Medbestemmelsesmøter

  

Det avholdes jevnlig møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i Nordland fylkeskommune. Møtene brukes til å utveksle informasjon og til å drøfte saker som er av betydning for partene.

Klikk for stort bilde

  

For at en sak skal bli tatt opp på medbestemmelsesmøte, må den gjelde flere ansatte og/eller flere arbeidstakerorganisasjoner. Saker som ønskes tatt opp meldes inn via den tillitsvalgte minimum 8 dager før møtet.

 

Samtlige fylkestillitsvalgte på arbeidstakersiden inviteres til å delta på drøftingsmøtene.  Fra arbeidsgiversiden møter ansatte ved HR og event. andre representanter fra arbeidsgiver. Lederne som ønsker å være til stede er velkommen til å delta på møtene.