Personalplanveileder

Klikk for stort bilde

 

Det er utarbeidet en veileder i personalplan- og overtallighetsarbeid i Nordland fylkeskommune som beskriver prosedyrer som skal følges ved omstillings- og overtallighetsarbeid.

 

Av personalplanveilederen fremgår det hvordan driftsenhetene skal gå frem i utarbeidelsen av personalplaner, hvilke prosedyrer som skal følges i omstillingsarbeid, innsendingsfrister, og hva som skal vektlegges ved overtallighetsvurdering. 

 

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og skal følges i personalplan- og overtallighetsarbeid så langt den dekker. 

Nordland fylkeskommune har hatt slik veileder siden 2000, gjeldene utgave ble vedtatt av AMA 11.02. 2016.

 

Personalplanveileder  (PDF, 693 kB)