Lønnsmelding for ansatte

Skjemaet skrives ut, attesteres og anvises. Deretter sendes det pr post eller pr mail sammen med arbeidsavtalen til ditt lokale lønningskontor.

For fylkesadministrasjonen sendes dette til lonn@nfk.no.


Dersom det er anviser som sender inn skjema pr mail, trengs ingen underskrift på skjemaet.


En del av informasjonen som ligger under hjelp-knappen er ikke relevant for dette skjemaet.

 

 

 Fyll ut skjemaet og skriv dette ut ved å følge denne lenken