Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

(16.12.2016)

Bevilger 3 millioner kroner til prosjekt som skal få flere unge inn i landbruksnæringa. 

Narvik - teknologihovedstaden i nord
(16.09.2016)

Narvikregionen Næringsforening gis et tilskudd på 400 000 kroner til et traineeprogram som skal få fart på rekrutteringen av kompetent arbeidskraft.

(09.11.2016)

 

- Vi er meget glad og stolt over at Celsa satser tungt i Mo i Rana og Nordland. 

(26.04.2016)

- Arena Nordland har bidratt til at sjømatbedriftene i Nordland har fått vist seg fram for hele verden. 

(28.01.2015)

Fristen er satt til 28. februar, og utlysningen er åpen for søknader om støtte til hovedprosjekt innen alle innsatsområdene.  

Den første søknadsrunden i Interreg Nord åpnet torsdag.

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring