Forskning og kompetanse

 En av fylkeskommunens oppgaver er å legge til rette for forskning og utvikling i samfunnet og institusjoner.

 

 

Ansvarlig

Karin Kristensen
Seniorrådgiver forskning og innovasjon
Krister Salamonsen
Kunnskapsparken Helgeland