Regionalpolitikk

Verdiskaping og bosetting er overordnede mål i arbeidet med regionalpolitikk i Nordland. Initiativ som kommer fra innbyggere og bedrifter i hele fylket er sentralt på tvers av bransjer og steder. Å utvikle Nordland til et attraktivt fylke både for næringslivet og offentlig sektor, samt øke bolysten blant innbyggerne er sentrale målsetninger i Nordlands regionalpolitikk. I tillegg skal regionalpolitikken synliggjøre utfordringer i Nordland for nasjonale og internasjonale myndigheter. Problemstillinger på tvers av enkeltbedrifter og bransjer som kan fremme konkurranseevnen i næringslivet er viktig del av næringsavdelingens arbeid med regionalpolitikk i Nordland.