Innkjøp

Presentasjon av innkjøpstjenesten

Hva gjør innkjøptjenesten?

 

Innkjøpstjenesten ved Nordland fylkeskommune skal sørge for at ressursene vi har blir effektivt utnyttet samt at anskaffelser blir foretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Innkjøpstjenesten er fylkeskommunens kompetansesenter for anskaffelser og kontaktes for rådgivning og bistand ved anskaffelser.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder
Hans Jørgen Kibsgaard
Innkjøpsleder