Kontrollutvalgets høring om nytt samferdselskart i Nordland

Dag 1:

Dag 2: