Samisk i Nordland

Sliehppá / Utsnitt halsklede - Klikk for stort bilde

Nordlánda sáme álmmuk

Nordlánda fylkasuohkan diehtomielalattjat barggá sáme gatjálvisájt tjalmostahttet duon dán pládnaprosessa baktu ja aj Nordlánda Fylkaplána baktu. Sámevuojnno le bájnne perspektijvvan Nordlánda Fylkaplánan, mij buktá sáme vuojnno galggá gåtseduvvat gájkka fylkasuohkana dåjmajn gånnå l luondulasj. Fylkaráde l politihkalasj vásstálattjan sáme ássjijs.

Fylkasuohkan le guokta aktisasjbarggosjiehtadusá Sámedikkijn sjiehtadam, nubbe Trøndelága fylkaj ja Hedmárko fylkasuohkanijn sáme ássjij bargo birra oarjjelsáme guovlojn, ja nubbe aktisasjbarggosjiehtadus mij guosská ålles Nordlánda fylkkaj.

Divtasvuona suohkana oassálasstem sámegiela háldadimguovlluj le buktám, adjáj fylkasuohkanij le biejadum gájbbádusá sámelága giellanjuolgadusáj vuoksjuj. Barggo fylkasuohkana gájbbádusáj sámelága giellanjuolgadusáj vuoksjuj le jådon.

 

Nordlands samiske befolkning

Det jobbes bevisst i Nordland fylkeskommune med å sette samiske spørsmål på dagsorden både gjennom ulike planprosesser og i Fylkesplan for Nordland. Samisk er et gjennomgående perspektiv i Fylkesplan for Nordland, noe som tilsier at det samiske perspektivet skal ivaretas innenfor alle fylkeskommunale virksomhetsområder der det er aktuelt. Det politiske ansvaret for samiske saker ligger hos fylkesrådet.

Fylkeskommunen har inngått to samarbeidsavtaler med Sametinget, en med trøndelagsfylkene og Hedmark fylkeskommune om arbeid med samiske saker i sørsamisk område, og en samarbeidsavtale gjeldende for hele Nordland fylke.

Tysfjord kommunes inntreden i forvaltningsområde for samisk språk har medført at også fylkeskommunen har blitt pålagt en del forpliktelser i forhold til samelovens språkregler. Arbeidet med å ivareta fylkeskommunes forpliktelser i forhold til samelovens språkregler er godt i gang.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder (Ap)
Økonomisk støtte
 
Login for redigering