Opplæring i samisk

Klikk for stort bilde

 

Samer i videregående opplæring har individuell rett til opplæring i samisk (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk), jfr Opplæringslova § 6-1. Elevene kan ha samisk som første- eller  andrespråk.

Dersom opplæring ikke kan gis av undervisningspersonale ved skolen, kan alternative former som fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskoleopphold benyttes. Dette ifølge Opplæringslova § 6-3 og § 7-1 i forskrift til Opplæringslova. I Nordland får de fleste elevene opplæring via fjernundervisning.

Krav om samisk opplæring rettes til den enkelte videregående skole umiddelbart etter skolestart om høsten. Dersom skolen ikke kan gi samisk opplæring selv, skaffes dette fra kvalifiserte tilbydere som for eksempel videregående skoler, ressurs-/språk - eller kompetansesentre. Nordland fylkeskommune har egen avtale med Árran – lulesamisk senter.

Fylkeskommunen dekker utgiftene til samisk opplæring. Per idag har ingen av de videregående skolene i Nordland tilbud om samisk som fremmedspråk. Dette hovedsaklig på grunn av mangel på kvalifisert undervisningspersonell.

►  Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, videregående opplæring (Kap 225 post 63) (PDF, 2 MB)

►  Elevlister-skjema for telledato pr 2. mai (XLS, 42 kB)

►  Opplæring i samisk i den videregående skole (PDF, 461 kB)

      (Rundskriv til videregående skoler 2011)