Årets bibliotekkonferanse i Nordland går over tre dager, fra og med mandag 23. september til og med  onsdag 25. september. Dag 1 er en ren biblioteksjefdag, dag 2 og 3 er for alle bibliotekansatte i Nordland med et variert og rikholdig program. Påmeldingsfrist er 9. september. 

Her kommer det program for arbeidsseminaret.

Tid og sted: Skypemøte 27.02 kl.08.15-09.00

                      E-læring og egen forberedelse (2 dager settes av i egen kalender)

 Samling i Bodø (PBL-huset) 17.03-18.03

Påmelding via kurs/konferansemodulen.
Påmeldingsfrist: 24.februar 2020

Målet med arbeidsmiljøkurset er at deltakerne blir i stand til å se verdien av et velfungerende HMS-arbeid. Etter kurset skal deltakerne være i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt.

Innhold:

Kurset dekker arbeidsmiljølovens krav til HMS-opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

  • Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Ansvar og myndighet i HMS-arbeidet
  • Arbeidsmiljøfaktorer (organisatoriske, fysiske og psykososiale faktorer)
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging
  • Kartlegging av arbeidsmiljø
  • Risikovurderinger
  • Rus og avhengighet (Akan)
  • Kvalitetsarbeid i Nfk

E-læring er obligatorisk og må gjennomføres i forkant av samlingen av Bodø. Kurset tilsvarer 40timers opplæring, og krever at kursdeltakerne setter av 2 dager til gjennomføring av e-læring og forberedelser før samlingen.

Program for samlingen sendes ut i forkant av samlingene.

Utgifter

Kursdeltakerne ordner selv reise og overnatting, og evt. utgifter dekkes av egen enhet.

Spørsmål?

Kontakt HR-seksjon ved Anniken Beate Solheim ved spørsmål om kurset.
Tlf: 47 64 69 98           e-post: anniken.solheim@nfk.no