Hvorfor bruke Min side?

Hovedargumenter for  opprette en bruker for seg eller organisasjonen er:

  • Mellomlagring
  • Forhåndsutfylte brukeropplysninger i nye skjemaer.
  • Flere i din organisasjon får tilgang til innsendte skjemaer og skjemaer under utfylling.
  • Gjenbruk av søknader

For å kunne mellomlagre et skjema eller få tilgang til liste over tidligere innsendte skjema må du ha tilgang til

 

Min side:

  • Pålogging kreves for noen digitale skjema og er ellers frivillig.
  • Inneholder dine eller organisasjonens innsendte skjema og midlertidig avbrutte, men lagrede skjema.
  • Informasjon fra innsendte skjema kan gjenbrukes i en ny søknad av samme type.
  • Organisasjoner bør opprette en ny felles bruker via bedriftens e-postadresse, og ikke via personlige bankID. Slik får andre i organisasjonen tilgang til alle søknader i arbeid/sendte.

digitale skjema

Diverse Fagopplæring > Lærebedrifter
Utdanning > Eksamen Utdanning > Nordland Fagskole
Utdanning > Fagopplæring Samferdsel
For politikere i Nfk Tilskudd
Fylkesvei Utdanning
Kontaktskjema Varsling og beredskap
Kultur og miljø