Fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner

Formål

Styrke fylkeslagene til funksjonshemmedes organisasjoner. Rådet for likestilling av funksjonshemmede foretar fordelingen av midlene.

Hvem kan søke

Funksjonshemmedes organisasjoner med fylkeslag i Nordland

Hva kan støttes

Tilskudd til drift av frivillige organisasjoner.

Vilkår

Se retningslinjene. (PDF, 196 kB)

Støttenivå

Krav til søknaden

Se retningslinjene (PDF, 196 kB)

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 28..februar.