Grunntilskudd - Barne og ungdomsorganisasjoner

Formål

Til drift og økt aktivitet i frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Nordland 

Hvem kan søke

Frivillige barne- og ungdom organisasjoner fylkesledd/krets

Hva kan støttes

Grunn - aktivitet og deltaker tilskudd

Vilkår

Retningslinjer tilskudd 2018 (PDF, 471 kB)

Støttenivå

Beregnes etter antall medlemmer, aktivitet og deltakelse på opplæring og aktivitet

Krav til søknaden

Grunntilskudd utbetales på bakgrunn av antall betalende medlemmer og antall lokallag pr. 31.12 i året før tildelingsåret, på grunn av dokumentasjonskravet.

Tilskuddet gis til organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav:

  1. Det må være en fylkes- eller kretsorganisasjon med minst tre lokallag fordelt på minst tre kommuner i Nordland.
  2. Organisasjonen må ha eget styre på fylkes/kretsplan.
  3. Organisasjonen må være medlem i en landsomfattende barne og ungdomsorganisasjon

Aktivitetstilskudd beregnes på bakgrunn av egenaktivitet i året før tildelingsåret. Tilskuddet kan gis til organisasjoner som er berettiget til grunntilskudd, samt til andre organisasjoner som har egne barne- og ungdomstiltak.

Deltakertilskudd gis på bakgrunn av deltakelse ved lederopplæring i året før tildelingsåret. Tilskuddet gis for deltakelse ved lederopplæring på internasjonalt, nasjonalt eller landsdelsplan. (Gjelder ikke landsmøter/årsmøter/styremøter.)

Søknadsfrist

15. februar

Søknadsskjema

Kontaktperson

Kathrine Schjem
Rådgiver. Fylkeskontakt for UKM i Nordland, tilskudd