Tilskuddsordninger - kommuner

Oversikt over tilskuddsordninger kommuner - og kommuner i samarbeid med andre - kan søke på.
 

Publisert av Håvard Vognild. Sist endret 10.01.2017

Den nye tilskuddsordningen fra 2014, som administreres av «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet» (tidl. Post og Teletilsynet) ble modifisert for  2018 og 2019. 

Hans Olav Lahlum på Fauske bibliotek

Nordland fylkesbibliotek gir støtte til folkebibliotek som vil arrangere forfatterbesøk selv. Hvert år kan dere søke om støtte til forfatterturné i egen region. Send søknad innen 1. desember 

NB! Fra og med 2017 kan dere også søke på midler til debattleder ut fra de samme forutsetninger.

Nordland fylkeskommune overtar fra 1.1.2020 nye oppgaver på landbruksområdet, inkl. overføring av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Dette vil kunne medføre endringer i søknadsbehandling og tilskuddsordninger. Mer informasjon vil komme når endelige føringer fra nasjonalt hold er på plass.

Tilskudd så ungdom kan engasjeres til sommerjobb innen helse og omsorg.

 

Alders- og sykehjem, bo- og servicesenter og tilsvarende i kommunene i Nordland, så som hjemmetjenesten, kan søke om lønnstilskudd for å kunne engasjere ungdom til sommerjobb.