Tilskuddsordninger - kommuner

Oversikt over tilskuddsordninger kommuner - og kommuner i samarbeid med andre - kan søke på.
 

Publisert av Håvard Vognild. Sist endret 10.01.2017

Den nye tilskuddsordningen fra 2014, som administreres av «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet» (tidl. Post og Teletilsynet) ble modifisert for  2018 og 2019. 

Hans Olav Lahlum på Fauske bibliotek

Nordland fylkesbibliotek gir støtte til folkebibliotek som vil arrangere forfatterbesøk selv. Hvert år kan dere søke om støtte til forfatterturné i egen region. Send søknad innen 1. desember for turnéer som skal arrangeres i løpet av våren, og innen 1. mai for turneer som skal gå til høsten.

NB! Fra og med 2017 kan dere også søke på midler til debattleder ut fra de samme forutsetninger.

Tilskudd så ungdom kan engasjeres til sommerjobb innen helse og omsorg.

 

Alders- og sykehjem, bo- og servicesenter og tilsvarende i kommunene i Nordland, så som hjemmetjenesten, kan søke om lønnstilskudd for å kunne engasjere ungdom til sommerjobb.

 

Søk om prosjektmidler fra NORA. Søknadsfrist 07.oktober 2019

Fant du det du lette etter?