Tilskuddsordninger - kommuner

Oversikt over tilskuddsordninger kommuner - og kommuner i samarbeid med andre - kan søke på.
 

Som ledd i regionreformen har fylkeskommunene nå overtatt ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd fra og med 2020.

Fra 2021 benytter Nordland fylkeskommune regionalforvaltning.no som søknadsportal for alle sine tilskudd på kulturfeltet. 

For å benytte denne søknadsportalen må opprette egen profil, med brukernavn og passord for å logge inn.
Du finner lenke direkte til denne tilskuddsordningen helt nederst i denne saken.

Tilskudd til sommerjobber for ungdom i 2020. Tilbudsbrev er sendt til kommunene. Det må gis svar på tilbudet.

Forlenget svarfrist: 1.juni 2020

 

 

 

Fra 2021 benytter Nordland fylkeskommune regionalforvaltning.no som søknadsportal for alle sine tilskudd på kulturfeltet. 

For å benytte denne søknadsportalen må opprette egen profil, med brukernavn og passord for å logge inn.
Du finner lenke direkte til denne tilskuddsordningen helt nederst i denne saken.

Fra 2021 benytter Nordland fylkeskommune regionalforvaltning.no som søknadsportal for alle sine tilskudd på kulturfeltet. 

For å benytte denne søknadsportalen må opprette egen profil, med brukernavn og passord for å logge inn.
Du finner lenke direkte til denne tilskuddsordningen helt nederst i denne saken.