Landbruk

Kriterier
Formål Styrke rekruttering og kompetanse i landbruks- og matområdet, og bidra til like muligheter for begge kjønn i landbruksnæringa.
   
Hvem kan søke
  • Landbruksorganisasjoner,
  • Lag / foreninger
  • Kommuner
  • Kursarrangører
  • Videregående skoler.

Nordland fylkeskommune kan også selv ta initiativ til prosjekter som faller innenfor ordningen.

   
Hva kan støttes

Tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen, for eksempel kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, studieturer.

Tiltak i tråd med prioriterte innsatsområder i næringsstrategiene for landbruket i Nordland prioriteres.
   
Vilkår

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med planene som er lagt fram.

Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Det skal settes opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Dersom tiltaket ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Tilsagnet må benyttes innenfor fristen som oppgis i tilsagnsbrevet. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller - og etter konkret søknad - forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.
 

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet det.
   
Støttenivå

Normalt inntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. For kvinne- og ungdomsrettede tiltak kan det gis inntil 75 % tilskudd.

Ved evt. tilskudd til autorisasjonskurs fom. søknadsåret 2016, vil tilskuddsbeløpet begrenses til maks kr. 20 000,- for nybegynnerkurs og maks kr. 30 000,- ved arrangering av både nybegynnerkurs og oppfølgingskurs.

   
Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no. Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.
 

Søknaden skal inneholde: innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesatser for evt. eget arbeid i prosjektet). Søknaden bør også inneholde søkers kontonummer og evt. organisasjonsnummer.

 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB).

   
Søknadsfrist 1. mars 
Sist endret 03.01.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Helle Bygdevoll
Fagleder
Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Økonomisk støtte
 
Login for redigering