Sommerjobbtilskudd 2020

Klikk for stort bildeTilskudd til sommerjobber for ungdom i 2020. Tilbudsbrev er sendt til kommunene. Det må gis svar på tilbudet.

Forlenget svarfrist: 1.juni 2020

 

 

 

Nordland fylkeskommune foreslår sammen med Ungdommens fylkesråd å bruke 1,5 million kroner i lønnstilskudd. Dette er et bidrag til at ungdom i kommunene også i 2020 kan få sommerjobb. Dette forutsetter at fylkestinget godkjenner forslaget i sitt møte 15.juni.

Dette skal gå til å engasjere ungdoms Ungdom i alderen 13 - 17 år.

Det er sendt tilbudsbrev til kommunene med en fordelingsnøkkel:

20 000 kr per kommune og i tillegg et variabelt beløp beregnet ut fra antall ungdom i aldersgruppen 13-17 år bosatt i kommunen.

NB! Det skal ikke sendes søknad i 2020

Vår Journalpostid: 20/61597

Tilbud om lønnstilskudd for å engasjere ungdom til sommerjobb 2020

Nordland fylkeskommune foreslår sammen med Ungdommens fylkesråd å bruke 1,5 million kroner i lønnstilskudd. Dette er et bidrag til at ungdom i kommunene også i 2020 kan få sommerjobb. Dette forutsetter at fylkestinget godkjenner forslaget i sitt møte 15.juni.

Hvem gjelder tiltaket: Ungdom i alderen 13 - 17 år.

Hva: Prioriterte oppgaver: Å gi de eldre ekstra livskvalitet i sommer, for eksempel som lesepartner, samtalepartner, gå-tur-med-partner, musikk og sang, og andre oppgaver for og med eldre.

Periode: Juni/juli/ august 2020.

Forutsetning: Den unge medarbeideren skal ha tarifflønn. Arbeidstakere 14-16 år skal ha minimum 80% av årslønnsgrunnlaget og arbeidstakere 16-18 år skal ha minimum 90%.

Rekruttering: Tiltaket administreres av kommunene. Involver ungdomsrådene og eldrerådene i dette arbeidet. Nordland fylkeskommune sender informasjon til kommunale institusjoner.

Fordeling: I fordelingsoversikten som er vedlagt, tildeles kommunene et basistilskudd, samt en andel av avsatt beløp beregnet ut fra antall ungdom i aldersgruppen 13-17 år bosatt i kommunene. I motsetning til tidligere år, bes det ikke om at kommunene sender søknad for 2020.

Utbetaling: Kommunene forskutterer lønn og sender refusjonskrav i etterkant av gjennomført oppdrag. Krav sendes Nordland fylkeskommune.

Rapport: Det rapporteres kort og enkelt om tiltaket. UFR lager forslag til
rapportmal som sendes kommunene som mottar tilskudd.


Vi ber om en tilbakemelding fra kommunene innen 15.mai på epost til ashopo@nfk.no om det er aktuelt å benytte seg av tilskuddsordningen. Dersom vi ikke mottar tilbakemelding, legger vi til grunn av det ikke er aktuelt å benytte seg av tilbudet. Dersom mange takker nei, vil det være mulig for andre kommuner å motta et større beløp enn beregningen viser, dersom det kan dokumenteres større innsats, flere ungdommer i jobb osv.


Med vennlig hilsen
Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører

Max Gårdvik Hoffman, leder Ungdommens fylkesråd

 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

 

 

Fornyet svarfrist: 1.6.2020

Ta kontakt med Åshild Opøyen på 993 37 666 eller ashopo@nfk.no

Kontaktperson

Åshild Opøyen
Fylkestingets kontor.