Visuell kunst - opphold i Nordland

Formål

 • Bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland.
 • Fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland.
 • Økt internasjonalisering, sette Nordland på kartet.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner
 • Kommuner og samarbeidende nettverk.

Hva kan støttes

 • Stipend for kunstnere som kommer til Nordland i en AIR-ordning (Artist in Residence).
 • Reiser for kunstnere til Nordland.
 • Deler av administrative kostnader.
 • Forprosjekt for etablering av en AiR-ordning.                                                                                             
 • NB! Utbygging eller bygningsmessig tilrettelegging av oppholdssted støttes ikke.

Bakgrunnen for AiR her – side 12 i dokumentet.    

Vilkår

 • At søker har etablert eller skal etablere AiR-ordning i Nordland.
 • At søker har lokaler for bolig og arbeidsted/atelier.
 • Det må foreligge en plan for drift.
 • Etablert samarbeid eller finansiering fra kommune eller andre støtteordninger. Nordland fylkeskommune bidrar ikke til full finansiering.

Støttenivå

Krav til søknad Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan.   Søknadsskjema finner du på høyre side

Søknadsfrist

1. mars

Søknadsskjema

Kontaktperson

Seksjonsleder
Astrid Arnøy
Rådgiver Kunst og kulturformidling