Trafikksikkerhet - prosjektmidler

Formål

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, gjennom prosjektrelatert arbeid som bidrar til å endre holdninger i trafikken.     

Hvem kan søke

Alle aktører har mulighet til å søke.    

Hva kan støttes

Det gis støtte til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet (ikke-fysiske tiltak). Prioriterte målgrupper for  prosjektmidler er:

 • Barn
 • Skolebarn langs skoleveg
 • Ungdom/unge voksne
 • Trafikanter med annen trafikkforståelse og trafikkultur
 • Voksne rollemodeller
 • Yrkessjåfører
 • Gående/syklende langs mye trafikkerte veger
 • Eldre i nærmiljøet

NFTU oppfordrer alle som søker om å lage prosjekter som støtter opp under regionale og nasjonale målsetninger. Spesielt Regional transportplan Nordland og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (PDF, 4 MB).    

De relevante nasjonale tilstandsmålene er følgende:

 • Flere skal overholde fartsgrensen
 • Færre skal kjøre i ruspåvirket tilstand
 • Flere skal bruke belte, og bruke det riktig, i lette biler og tunge kjøretøy bruke bilbelte
 • Flere barn i alderen 1 – 3 år skal være sikret bakovervendt når de sitter i bil
 • Null drepte barn (0-14 år) i trafikken minst ett av årene i perioden 2018-2021
 • Mindre risiko å bli drept eller hardt skadd for bilførere i alderen 18-19 år
 • Mindre risiko å bli drept eller hardt skadd for bilførere og fotgjengere i aldersgruppen 75
 • Flere syklister skal bruke sykkelhjelm
 • Flere fotgjengerne skal bruke refleks
 • Mindre risiko for MC- og mopedførere å bli drept eller hardt skadd
 • Innen 1/1-2022 skal 125 kommuner være godkjent som Trafikksikker kommune

Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet.

Støttenivå

Tildeling av prosjektmidler vil være avhengig av om det er tilgjengelige midler. Hvis årets budsjett er brukt opp på søknadstidspunktet vil det være mulig å overføre prosjektsøknaden til neste år.

Krav til søknad

Det søkes via søknadsskjema

 

Kontaktperson

Rådgiver, sekretariatsleder Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg