Miljømillionen

Formål

Utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland til en bærekraftig retning.

Hvem kan søke

For regionale tiltak kan Nordlands næringsliv, samarbeidende lokalsamfunn/kommuner og fylkeskommunale institusjoner søke.

For lokale tiltak kan lokalsamfunn og kommuner søke. Andre målgrupper kan også stå som søker,
men kommunal tilknytning må dokumenteres.

Hva kan støttes

Tiltak som har betydning for Nordland som region. Tiltak som omsetter lokalt engasjement til konkret handling, spesielt hos barn og unge.
Internt miljøarbeid i fylkeskommunen i tråd med "Miljøfylket Nordland".

En viss andel kan brukes årlig til "Feie-for-egen-dør-tiltak" i fylkeskommunen eller fylkeskommunale institusjoner. Det kan søkes kultur- og miljøavdelingen om sum tilsvarende egen avdelings delfinansiering av prosjektet.

Vilkår

Se her: Retningslinjer for tilskudd til miljøsatsingen i Nordland (PDF, 28 kB)

Støttenivå:

Inntil 50 prosent av bevilgningsgrunnlaget. 

Krav til søknad

 

Søknaden må inneholde opplysninger om

  • Formål og målsetting,
  • Definisjon av målgruppe
  • Hvordan tiltaket er planlagt gjennomført.

Opplys også om fremdriftsplan, samarbeidspartnere og finansieringsplan, med kostnadsoppsett.
Etter prosjektperioden skal det lages en beskrivelse av hvordan tiltaket har påvirket målgruppen.


Litt inspirasjon undervegs (PDF, 2 MB)

Søknadsfrist  

1. februar

Kontaktperson

Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø