Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater 2020

Formål

Stimulere bedrifter til å ta imot lærlinger og lærekandidater

Hvem får tilskudd?

Bedrifter som tar inn lærlinger eller lærekandidater

Typer tilskudd

Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år.

Basistilskudd I (sats fra 01.01.2020)

Gis til bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med lærlinger og lærekandidater mellom 16 og 21 år som ikke har forbrukt opplæringsretten.

Sats: kr 162 374,- fordelt på antall måneder i læretida (hovedmodellen).

Verneverdige fag (Basistilskudd I): kr 62 958,- i tillegg til basistilskuddet.

Basistilskudd II (sats fra 01.01.2020)

Gis til bedrifter som tegner lærekontrakt med lærlinger som har forbrukt opplæringsretten eller når lærlingen har fylt 21 år og skal ha full opplæring i bedriften (mangler riktig Vg1 og/eller Vg2 fra videregående skole).

Tilskuddet gis også til kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb.

Sats: kr 5 288,- pr. mnd. (gjelder ikke lærekandidater).

Verneverdige fag (Basistilskudd II): kr 8 994,- pr. mnd. (gjelder ikke lærekandidater). Oversikt over de verneverdige fag er her

Når lærekontrakt/opplæringskontrakt er ferdig godkjent, er denne tilskuddsberettiget, og lærebedriften trenger ikke å søke for å få Basis I- eller II-tilskudd.

Statlig tilskudd

Det kan søkes om ekstraordinært statlig tilskudd for lærlinger og lærekandidater med spesielle behov. Link: udir.no

Vilkår

Lærekontrakt/opplæringskontrakt opprettes i VIGO Bedrift. For å bli gyldig må kontrakten godkjennes av fylkeskommunen. Etter behandling av saksbehandler hos NFK, sendes kontrakten til signering som foregår digitalt. Dette gjøres så tidlig som mulig, og helst før læretiden starter.

Det er godkjent kontrakt som gir grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Tilskuddsutbetaling skjer etterskuddsvis pr. halvår etter telling av godkjente kontrakter pr. 30.juni og 31.desember.

Avbrudd i læretid/redusert stilling

Avbrudd i læretiden som fører til forlengelse av læretiden, medfører ikke endringer i totalt tilskudd til lærebedriften. Det gis ikke tilskudd for avbruddsperioder.

Redusert stillingsprosent som lærling medfører forlengelse av læretiden, men ikke medfører endringer i totalt basistilskudd. Det vil si at lærebedrift vil få utbetalt lavere tilskuddsbeløp over lengre tid.

Feil tilskudd

Feil tilskudd skal korrigeres. Dersom det er utbetalt for mye tilskudd, må dette betales tilbake.