Trafikksikkerhet - holdninger

Formål

Bedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende tiltak.    

Hvem kan søke

  • Kommuner
  • lag
  • foreninger
  • skoler
  • skolenes foreldreutvalg
  • enkeltpersoner

Hva kan støttes

Holdningsskapende kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver eller lignende.    

Vilkår

Midlene kan ikke bruke til fysiske tiltak.    

Støttenivå

Inntil 100 prosent.    

Krav til søknad

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag. Den sendes til:

Firmapost-nord@vegvesen.no 

eller 
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø.

Les mer Hvordan søke støtte (PDF, 250 kB)

Søknadsfrist

To ganger årlig, 10.mars og 1. oktober.

Kontaktperson

Sekretariatsleder