Transportstøtte til industribedrifter

Formål

Å lette de konkurransemessige ulempene som følge av lange transportavstander, sammenlignet med sentralt beliggende bedrifter i Norge.    

Hvem kan søke

Industribedrifter i Nordland.    

Hva kan støttes

Fraktkostnader i forbindelse med salg av egenproduserte varer (uttransport).    

Vilkår

  • Bedriften må framstille en egenprodusert vare, på et produksjonssted i Nordland.
  • Bedriften må falle innenfor det næringsmessige virkeområdet for ordningen. Kun bestemte industribransjer omfattes.
  • Varene må være transportert med transportselskap i yrkesmessig trafikk.
  • Søkeren må selv ha betalt frakten.
  • Bedriften må ha støtteberettigede transportutgifter som gjennom året overstiger 3 prosent av bedriftens totale salgsinntekter av egenproduserte varer.
  • Varene må være transportert ut av fylket, og ha en transportlengde på minimum 350 kilometer.    

Støttenivå

Støttebeløpet tilpasses årlig bevilgning, men retningsgivende satser er 10-20 prosent av støttegrunnlaget. Støtten utbetales etterskuddsvis.

Her er søknadsskjema. (PDF, 135 kB)

Krav til søknad

Bedriftens regnskap må føres slik at støtteberettigede transportutgifter er klart skilt ut.    

Søknadsfrist

15. august.