Elevrådet ved Polarsirkelen videregående skole

Elevrådsarbeidet på skolen er organisert på følgende måte: Hver klasse velger en tillitsvalgt. Disse velger et Elevrådsutvalg ved hvert studiested. 2 representanter fra hvert elevrådsutvalg utgjør Elevrådsstyret.

 
Elevrådsutvalg ERU-YF skoleåret 2019-2020:
 
Amanda Haug tlf. 949 80 182 Leder (HO1E):  haugamanda@icloud.com
Kevin johansen Mediå  tlf. 413 53 955               Nestleder (HO2A):  kevinjmediaa@gmail.com
Ola Sørvig tlf. 950 16 785 Sekretær  (EL3A): ola.sorvig@hotmail.com

 

 
Elevrådsutvalg ERU-ST skoleåret 2019-2020:
 
Ane Meisfjord (ST3A) tlf. 948 12 070
Leder (ST3A): anemeis1108@gmail.com
Tuva Røssvoll  tlf. 913 99 442
Nestleder (ST1A): tuva.rossvoll@gmail.com
Sorgul Tahir tlf. 455 54 668
Sekretær (ST1D): sorgultahir02@gmail.com
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
 
 

Ungdomsråd 

Jonas Milne  411 64 214 (TP2E - Mjølan): jonasmilne@hotmail.com
Ane Meisfjord 948 17 070
(ST2A - Moheia): anemeis1108@gmail.com
Erik August Nygård Hansen 469 60 077
(ST3E - Moheia): erikahansen2000@gmail.com
Kaspar Steiro 976 14 173
(ST3Q - Moheia): kaspar.steiro99@gmail.com