Dine rettigheter i videregående opplæring

Her kan du lese om hvilke rettigheter du har i forhold til videregående opplæring.

Ungdomsrett
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/ungdomsrett-lovfestet-rett-for-ungdom/a/025470/

Rett til omvalg
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/rett-til-omvalg/a/025471/

Rett til utvidet opplæringstid
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/rett-til-utvidet-opplaringstid/a/025474/

Voksenrett
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/voksenrett-lovfestet-rett-for-voksne/a/025154/

Noen viktige datoer
https://utdanning.no/tema/soknad_og_opptak/soknadsfrister_til_videregaende_skole

Opplæringsloven
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/opplaringsloven/id213315/