For ansatte i oppfølgingstjenesten

Her finner du noen lenker til nyttig informasjon

Lover og forskrifter

 

Rundskriv fra utdanningsavdelingen

FT 83 - 93 (PDF, 2 MB) Etablering av OT i Nordland
Status og videre utvikling av rådgivningstjenesten i Nordland (FT-012-2015)
 
 

Kontakter og adresser

 

Saksbehandling og rutiner

Brosjyre (PDF, 2 MB). Informasjon om oppfølgingstjenesten og rettigheter til videregående opplæring.
 
Når elev i videregående skole står i fare for å avbryte skolegangen.  Prosedyre og skjema
Elever i ungdoms- og videregående skole som ikke søker opplæringsplass. Prosedyre og skjema
 
Heving av opplærings- eller lærekontrakt
Arkivering