OT / NAV. OTs målgruppe

Her er kriteriene for å være i OTs målgruppe. 

Retten til oppfølging fra OT opphører ved utgangen av det kalenderår vedkommende fyller 21 år.

Har vedkommende ungdomsrett dette skoleåret? Ja.

Nei, vedkommende er ikke i målgruppa for oppfølgingstjenesten. Se artiklen om rettigheter til videregående opplæring.