Hva kan OT gjøre for deg?

OT gir veiledning og rådgivning og hjelper deg med dine planer for videre utdanning eller arbeid.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser og kan gi tilbud om:

  • veiledning for å finne fram til hvilket yrke eller utdanning som kan passe for deg
  • Veiledning for å finne ut hvordan du kan skaffe deg dette yrket eller utdanninga
  • arbeidspraksis i bedrift (i samarbeid med NAV)

Øvrige tilbud varierer fra region til region. Her er noen eksempler:

  • ulike kurs
  • opplæring i enkeltfag
  • kombinasjon av opplæring og arbeidspraksis
  • hjelp til å finne lærlingeplass

OT er for deg i alderen 15 til 21 år som har rett til videregående opplæring og som:

  • ikke søker videregående skole eller læreplass

  • ikke tar i mot videregående skole eller læreplass

  • slutter på skolen eller som lærling/lærekandidat

 Du finner mer informasjon om Oppfølgingstjenesten her.