Adresseliste

Kontaktinformasjon

Oppfølgingstjenesten

Sør-Helgeland - Brønnøysund vgs

Trude Valla

truval@vgs.nfk.no

Telefon: 75 01 16 70
Mobil: 911 99 625

Tone Løkeland

tonlok@vgs.nfk.no
Telefon: 75 01 16 70
Mobil: 907 43 731

 

Brønnøysund vgs
Boks 123
8901 Brønnøysund

Sandnessjøen

Liv Larsen

livlar@vgs.nfk.no
Telefon: 75 65 33 22
Mobil: 959 23 482

Sandnessjøen vgs
Boks 600
8801 Sandnessjøen

Mosjøen

Morten A Sørvig

morsor@vgs.nfk.no
Mobil: 911 67 384

Mosjøen vgs
Postboks 614
8651 Mosjøen

Nord-Helgeland - Polarsirkelen vgs

Bjørn Oddvang

bjorn.oddvang@vgs.nfk.no
Telefon: 75 19 96 76
Mobil: 900 94 643

Robin Hansen

robin.hansen@vgs.nfk.no
Telefon: 75 19 96 32
Mobil: 997 95 899

 

Polarsirkelen vgs
Boks 53
8601 Mo i Rana

Meløy

Monica Rosting

monica.rosting@vgs.nfk.no 
Telefon: 75 19 96 32
Mobil: 908 20 077

Meløy vgs

Studiested Ørnes
8150 Ørnes

Vest-Lofoten

Vigdis Unstad

viguns@vgs.nfk.no 
Mobil: 976 02 556

Vest-Lofoten vgs

Postboks 23
8376 LEKNES

Aust-Lofoten

Terje Knutzen

terje.knutzen@vgs.nfk.no 
Telefon: 75 65 51 31
Mobil: 906 94 534

Aust-Lofoten vgs

Postboks 257
8301 Svolvær

Indre Salten - Saltdal vgs

Hilde Båtsvik

hilde.batsvik@vgs.nfk.no 
Telefon: 75 65 23 15
Mobil: 951 79 945

Jorunn Næstby Oseng

jorose@vgs.nfk.no
Telefon: 75 65 23 18
Mobil: 995 86 106

Saltdal vgs

Fredheimsv. 15
8250 Rognan

Narvik

Greta Stormo Myreng

greta.myreng@vgs.nfk.no 
Telefon: 75 65 66 39
Mobil: 900 23 974

Narvik vgs

Villaveien 59
8512 Narvik

Nord-Salten - Knut Hamsun videregående skole

Anders Skoglund

andkri@vgs.nfk.no 
Mobil: 957 43 645
 

Knut Hamsun vgs

8294 Hamarøy

 

Bodø - Bodø vgs og Bodin vgs

Sigrun Bones

Bodin vgs
sigbon@vgs.nfk.no
Mobil: 977 68 570

Elisabeth Skille

Bodø vgs
eliski@vgs.nfk.no
Mobil: 911 10 669

 

 

Vesterålen - Andøy, Hadsel og Sortland vgs

Geir Malvik - Andøy vgs

geir.malvik@vgs.nfk.no 
Telefon: 76 11 56 20
Mobil:  913 34 811

Hilde Stavem - Hadsel vgs

hilsta@vgs.nfk.no
Telefon:  75 65 59 96
Mobil: 901 35 417

Marthe Lind - Sortland vgs (Lødingen)

marlin1@vgs.nfk.no
Mobil:  952 43 042

Ellen Marie Pettersen - Sortland vgs

ellpet@vgs.nfk.no
Telefon: 75 65 55 23
Mobil:  473 14 329

OT-koordinatorer liste oppdatert per 13.09.2018

Navn

Adresse

Epost

Telefon

Mobil

OT enhet

Trude Valla

 

 

 

Lise Kristin Kveinå

Brønnøysund vgs

Boks 123

8901 Brønnøysund

truval@vgs.nfk.no

 

 

 

liskve@vgs.nfk.no

75011670

 

 

 

75653753

91199625

 

 

 

41560851

18221 Sør-Helgeland

Liv Larsen

Sandnessjøen vgs

Boks 600

8801 Sandnessjøen

livlar@vgs.nfk.no

 

75653322

95923482

18222 Sandnessjøen

Morten A Sørvig

Mosjøen vgs

Postboks 614

8651 Mosjøen

morsor@vgs.nfk.no

 

91167384

18223 Mosjøen

Bjørn Oddvang

 

 

 

Howar Johnsen

Polarsirkelen vgs

Boks 53

8601 Mo i Rana

 

 

bjorn.oddvang@vgs.nfk.no

 

 

 

howjoh@vgs.nfk.no

75653182

 

 

 

90094643

 

 

 

48433515

18224 Nord-Helgeland

Monica Rosting

Meløy vgs

Studiested Ørnes

8150 Ørnes

monica.rosting@vgs.nfk.no

 

75652423

90820077

81225 Meløy

Vigdis Unstad

 

 

 

 

 

Vest-Lofoten vgs

Postboks 23
8376 LEKNES

viguns@vgs.nfk.no

75654580

97602556

18240 Vest-Lofoten

 

Terje Knutzen

 

Aust-Lofoten vgs

Postboks 257

8301 Svolvær

 

terje.knutzen@vgs.nfk.no

 

 

75655131

 

90694534

 

18239 Aust-Lofoten

Hilde Båtsvik

Saltdal vgs

Fredheimsv. 15

8250 Rognan

hilde.batsvik@vgs.nfk.no

 

75652315

95179945

18227 Indre Salten

Jorunn Næstby Oseng

Saltdal vgs

Fredheimsv. 15

8250 Rognan

jorose@vgs.nfk.no

 

75652318

99586106

18227 Indre Salten

Greta Stormo Myreng

Narvik vgs

Villaveien 59

8512 Narvik

greta.myreng@vgs.nfk.no

 

75656639

90023974

18229 Narvik

Anders Skoglund

Knut Hamsund vgs

andkri@vgs.nfk.no

 

95743645

18228 Nord-Salten

Gunn Nordland

Vegard Dyrhaug

 

Bodø vgs

Bodin vgs

 

gunnor@vgs.nfk.no

vegdyr@vgs.nfk.no

 

75651420

95866525

97768570

18226 Bodø

Geir Malvik

Hilde Stavem

Marthe Lind

Ellen Marie Pettersen

(Ellen i permisjon)

Vikar:

Camilla Pettersen Skar

Andøy vgs

Hadsel vgs

Sortland vgs(Lødingen)

Sortland vgs

 

 

Sortland vgs

geir.malvik@vgs.nfk.no

hilsta@vgs.nfk.no

marlin1@vgs.nfk.no

ellpet@vgs.nfk.no

 

 

camska@vgs.nfk.no

76115620

75655996

 

75655523

 

 

75655673

91334811

90135417

95243042

47314329

 

 

95892140

18232 Vesterålen