Avsluttede høringer

Her finner du høringer hvor fristen har gått ut.

 

(30.05.2014)

Handlingsprogrammet omfatter nye fylkesveger som følge av overtakelse av de fleste av dagens øvrike riksveier fra 1. januar 2010 

Høringsdokument

Kriterier helsefremmende barnehager
(17.06.2014)

 Vi ber om innspill og forslag til eventuelle endringer. Svarfrist på høringen er 30. september. 

(09.06.2015)

Planprogram – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk legges ut på høring med frist 11. september 2015.

(14.07.2014)

Les saken her

Høringsfrist er 18.08.2014

Kyr
(21.07.2014)

I desember 2014 skal Nordland fylkesting behandle en sak om fremtidens landbruksutdanning i Nordland.

(10.02.2015)

Fylkesrådet har satt høringsfristen til 28. april slik at saken kan behandles i fylkestinget i juni.

(06.07.2015)

Planprogrammet til Regional transportplan 2017- 2028 er nå ute til høring. Høringsfrist er 30. september.

(18.02.2015)

Etter konsultasjoner mellom Norge, Sverige, Finland og Russland, er utkast til nytt Kolarctic program for finansieringsperioden 2014-2020 sendt ut på høring i de fire deltakerlandene.