Handlingsprogram nye fylkesveger

Handlingsprogrammet omfatter nye fylkesveger som følge av overtakelse av de fleste av dagens øvrike riksveier fra 1. januar 2010 

Høringsdokument

Publisert av Håvard Vognild. Sist endret 30.05.2014