Høring: Forslag om fredning av Haagensenverkstedet, Sandbakkeveien 10, gnr. 43, bnr. 1334 og bnr. 94, Saltdal kommune.

Les saken her

Høringsfrist er 12. september 2014