Høring: Fremtidig landbruksutdanning i Nordland

Kyr - Klikk for stort bilde

I desember 2014 skal Nordland fylkesting behandle en sak om fremtidens landbruksutdanning i Nordland.

Et viktig grunnlag for saksfremlegget vil være en rapport som er utarbeidet av  Trøndelag forskning og utvikling.
Denne rapporten kan leses her: Rapport - Trøndelag Forskning og Utvikling. (PDF, 3 MB)

 

Rapporten gir et godt oversiktsbilde på kompleksiteten i rekruttering til landbruket.

Naturbruksutdanninga skal dekke ulike kompetanseretninger, fagbrev, 3-årig agronomutdanning, men skal også gi studiekompetanse. Landbruksutdanninga i Nordland opererer i et måltriangel, der den skal sikre fagkompetanse til landbruket , " grønn studiekompetanse" og personlig utvikling for den enkelte elev.

Noen sentrale utfordringer rapporten peker på er:

  • Det er behov for økt kunnskap i et næring som stadig er i endring, selv om omstruktureringer i landbruket vil kreve færre bønder fremover
  • For mange ungdommer går det lang tid, gjerne 20 år, fra de er ferdig utdanna agronomer som 19-åringer, til de får overta familiegårdsbruket

 

Det vil bli en utformet en høringssak i september /oktober, men det kan også gis skriftlige innspill i en innledende fase, dvs.innen 15.september.

Innspill sendes til Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, 8048 Bodø eller på e-post: post@nfk.no.