Høring: Konseptvalgutredning for fv. 17 Brønnøysund-Sandnessjøen, inkludert forbindelsene til Herøy, Dønna og Vega

Fylkesrådet har satt høringsfristen til 28. april slik at saken kan behandles i fylkestinget i juni.

Etter høringsrunden kommer fylkesrådet sine forslag til vedtak i fylkestinget.

-Vi legger opp til en grundig og god dialog med de berørte kommunene. Dette er svært viktig fordi vedtakene kommer til å peke ut veien for mange år framover for samferdsel på denne delen av Helgeland, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo.
Se utredningen her (PDF, 4 MB)