Høring kriterier helsefremmende barnehager og skoler

Kriterier helsefremmende barnehager - Klikk for stort bilde Vi ber om innspill og forslag til eventuelle endringer. Svarfrist på høringen er 30. september. 

Sammen med bl.a. tre andre fylkeskommuner har Nordland fylkeskommune, gjennom rollen som regional koordinator og utviklingsaktør i folkehelsearbeidet, tatt initiativ til å utarbeide et mer avklart innhold om hva vi bør legge i begrepene helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler. En avklaring vil forenkle debatten om det helsefremmende potensial disse arenaer har, det vil forenkle implementering av ulike tiltak, det vil gjøre det lettere å definere resultatmål, og det vil gjøre evaluering av status og framdrift i arbeidet enklere.

I påvente av nasjonal enighet om hvilke kriterier som skal gjelde for disse helsefremmende institusjoner, er Nordland utfordret av Helsedirektoratet til å prøve ut et 1. generasjons kriteriesett.

Gjennom tverrfaglig samarbeid er det utarbeidet utkast til kriterier med tilhørende veiledere.  

Høringsbrevet (PDF, 21 kB)

Kriterier for helsefremmende barnehager (PDF, 214 kB)

Kriterier for helsefremmende grunnskoler (PDF, 360 kB)

Kriterier for helsefremmende videregående skoler er utarbeidet og vil bli sendt ut på høring til de videregående skolene.