Høring: Planprogrammet til Regional transportplan 2017- 2028

Planprogrammet til Regional transportplan 2017- 2028 er nå ute til høring. Høringsfrist er 30. september.

Les høringsdokumentet her.