Høringsutkast nytt Kolarctic-program

Etter konsultasjoner mellom Norge, Sverige, Finland og Russland, er utkast til nytt Kolarctic program for finansieringsperioden 2014-2020 sendt ut på høring i de fire deltakerlandene.

På norsk side samarbeider de tre nordnorske fylkene om programgjennomføringa. I den nye programperioden vil Kolarctic ha følgende innsatsområder:

  • Forretningssamarbeid og utvikling av små og mellomstore bedrifter
  • Miljø, klimaforandring og tilpasning
  • Forbedret tilgang til regionene, utvikling av bærekraftig transport og kommunikasjonsnettverk
  • Fremme forvaltning av grensekontroll og sikkerhet, mobilitet og migrasjon.

På nettsida www.kolarctic.no finnes en norsk versjon av programutkastet.

Høringsfristen er 15 mars 2015, og innspill kan sendes til epost: info@kolarctic.no eller post Kolarctic Norge, Fylkeshuset, 9815 VADSØ.