Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor