Valg 2019

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg fastsatt til mandag 9. september 2019.

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Valgloven § 9-2 (1) lyder: "Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag."

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september 2019.

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.

Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også på søndagen.

 

Nordland fylkeskommune har innen fristen mottatt følgende lister til fylkestingsvalget 2019:

Arbeiderpartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Partiet De Kristne
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV- Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Innleverte lister ligger til  offentlig ettersyn i fylkeshusets resepsjon,  jfr. valglovens § 6-6.1  Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Fylkesvalgstyret skal innen 1.juni avgjøre om forslag til valglister og tilbakekalling av listeforslag kan godkjennes, jfr. Valglovens §6-6.2.

Fristen for tilbakekalling av listeforslag utgikk 23. april.

Fylkesvalgstyret har godkjent 13 valglister og at de ligger til gjennomsyn i resepsjonen på fylkeshuset.

 

For mer informasjon, se valg.no.

 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)