Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Knut Petter Torgersen
fungerende fylkesordfører