Spørmål som stilles mellom fylkestingene

I fylkestingets reglement §20d heter det: 

"Fylkestingets representanter kan sende skriftlige spørsmål til fylkesrådet om enhver sak som hører inn under fylkeskommunens ansvarsområde/virkeområde. Spørsmålene skal besvares skriftlig, normalt innen én uke. Spørsmål og svar skal gjøres tilgjengelig for de andre fylkestingsrepresentantene."

Spørsmål mellom fylkestingene
Tittel Publisert Type
78. Spørsmål fra May Valle, Venstre - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (2)

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 78. Spørsmål fra May Valle - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (2).pdf
78. Svar på spørsmål fra May Valle, Venstre - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (1)

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 78. Svar på spørsmål fra May Valle - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (1).pdf
77. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole

26.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 77. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole.pdf
77. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole

26.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 77. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole.pdf
76. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær

19.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 76. Svar på Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær (1).pdf
76. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær

19.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 76. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær (2).pdf
75. Svar på skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP

21.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 75. Svar på skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP.pdf
75.Skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP

21.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 75.Skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP.pdf
74. Svar på skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme

20.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 74. Svar på skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme.pdf
74. Skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme

20.04.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 74. Skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme.docx
73. Svar på skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - om kunstprosjketet Bodø Bodyscape

15.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 73. Svar på skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - om kunstprosjketet Bodø Bodyscape.pdf
73. Skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Feige fylkesråd og kunstprosjekt

15.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sprsmal_nr_73_allan_elleingsen.pdf
72. Svar på spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - vedrørende innovasjonsarbeid og næringsklynger.pdf

19.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 72. Svar på spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - vedrørende innovasjonsarbeid og næringsklynger.pdf
72. Skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Vedrørende innovasjonsarbeid torsk - innovasjonsarbeid betong

19.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 72. Skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Vedrørende innovasjonsarbeid torsk - innovasjonsarbeid betong.pdf
71. Svar på skriftlig spørsmål fra Per- Gunnar Skotåm, Rødt - oppdrett i Vega Verdensarvområde

19.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 71. Svar på skriftlig spørsmål fra Per- Gunnar Skotåm, Rødt - oppdrett i Vega Verdensarvområde.pdf
71. Skriftlig spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Oppdrett i Vega Verdensarvområde

19.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 71. Skriftlig spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Oppdrett i Vega Verdensarvområde.pdf
70. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement

27.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 70. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement.pdf
70. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement

27.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 70. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement.pdf
69. Svar på spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader

03.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 69. Svarp på spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader.pdf
69. Spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader

03.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 69. Spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader.pdf
68. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan

06.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 68. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan.pdf
68. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan

06.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 68. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan.pdf
67. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 67. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter.pdf
67. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 67. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter.pdf
66. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 66. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø.pdf
66. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 66. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø.pdf
65. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 65. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø.pdf
65. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 65. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø.pdf
64. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjett og økonomiplanen

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64. Svar på spørsmål fra May Valle, V - spørsmål til budsjett og økonomiplanen.pdf
64. Spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjett og økonomiplanen

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64. Spørsmål fra May Valle, V - spørsmål til budsjett og økonomiplanen.pdf
63. Svar på spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63. Svar på spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål.pdf
63. Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63. Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål.pdf
62. Svar på spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 62. Svar på spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021.pdf
62. Spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 62. Spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021.pdf
61. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan

08.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan.pdf
61. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan

08.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan.pdf
60. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar på høringsdokument ti - l Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

07.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 60. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar på høringsdokument ti - l Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.pdf
60. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar til høringsdokument til - Endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

07.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 60. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar til høringsdokument til - Endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.pdf
59. Svar på spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell - Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 59_2017_svar.pdf
59. Spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell - Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 59_2017_Arve_knutsen.pdf
58. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 58. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822..pdf
58. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822.pdf

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 58. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822.pdf
56. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 56. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf
56. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 56. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf
55. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, H - netto driftsresultat 2016 for NFK

31.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen - netto driftsresultat 2016 for NFK.pdf
55. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, H - netto driftsresultat 2016 for NFK

31.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen - netto driftsresultat 2016 for NFK.pdf
54. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden

26.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 54. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf
54. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf

26.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 54. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf
53. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 53. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål.pdf
53. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 53. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål.pdf
52. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf
52. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf
51. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 51. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole.pdf
51. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 51. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole.pdf
50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien.pdf
50. Spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien.pdf
49. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Oversikt over alle fondene i fylkeskommunen

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49._svar_paa_spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_oversikt_over_alle_fondene_i_fylkeskommunen.pdf
49. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Oversikt over alle fondene i fylkeskommunen

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49._spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_oversikt_over_alle_fondene_i_fylkeskommunen.pdf
48. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjettet

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 48._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_spoersmaal_til_budsjettet.pdf
48. Spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjettet

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 48._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_spoersmaal_til_budsjettet.pdf
47. Spørsmål fra May Valle, V - Upresis og mangelfulle og tendensiøse opplysninger

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 47._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_upresis_og_mangelfulle_og_tendensioese_opplysninger.pdf
47. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Upresis og mangelfulle og tendensiøse opplysninger

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 47._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_upresis_og_mangelfulle_og_tendensioese_opplysninger.pdf
46. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Samferdselsrådens påstander i Lofotposten knyttet til Skutvikferga

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 46._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_samferdselsraadens_paastander_i_lofotposten_knyttet_til_skutvikferga.pdf
46. Spørsmål fra May Valle, V - Samferdselsrådens påstander i Lofotposten knyttet til Skutvikferga

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 46._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_samferdselsraadens_paastander_i_lofotposten_knyttet_til_skutvikferga.pdf
45. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 45._svar_paa_spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h__-_tiltak_mot_negative_miljoeeffekter_av_medikamentell_behandling_mot_lakselus.pdf
45. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 45._spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_tiltak_mot_negative_miljoeeffekter_av_medikamentell_behandling_mot_lakselus.pdf
44. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Om utbygging av fylkeshuset og overføringen fra staten når det gjelder ferger

23.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_om_utbygging_av_fylkeshuset_og_overfoeringen_fra_staten_naar_det_gjelder_ferger.pdf
44. Spørsmål fra May Valle, V - Om utbygging av fylkeshuset og overføringen fra staten når det gjelder ferger

23.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_om_utbygging_av_fylkeshuset_og_overfoeringen_fra_staten_naar_det_gjelder_ferger.pdf
43. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Fylkestingets og fylkesrådets behandling av kampflybasen i 2012 og 2013

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 43._svar_paa_spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_fylkestingets_og_fylkesraadets_behandling_av_kampflybasen_i_2012_og_2013.pdf
43. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Fylkestingets og fylkesrådets behandling av kampflybasen i 2012 og 2013

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 43._spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_fylkestingets_og_fylkesraadets_behandling_av_kampflybasen_i_2012_og_2013.pdf
42. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Oppfølgingsspørsmål om nytt vekstsystem i havbruksnæringen

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42._svar_paa_spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_oppfoelgingsspoersmaal_om_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen.pdf
42. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Oppfølgingsspørsmål om nytt vekstsystem i havbruksnæringen

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42._spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_oppfoelgingsspoersmaal_om_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen.pdf
41. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 41._svar_paa_spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen_paa_hoering.pdf
41. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 41._spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen_paa_hoering.pdf
40. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Økonomiplan og budsjett

09.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 40._svar_paa_spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_oekonomiplan_og_budsjett.pdf
40. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Økonomiplan og budsjett

09.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 40._spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_oekonomiplan_og_budsjett.pdf
39. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - arbeidet med oljevernbase - miljøvernbase i Lofoten og Vesterålen

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 39._svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-__arbeidet_med_oljevernbase_-_miljoevernbase_i_lofoten_og_vesteraalen.pdf
39.Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - arbeidet med oljevernbase - miljøvernbase i Lofoten og Vesterålen

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 39._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-__arbeidet_med_oljevernbase_-_miljoevernbase_i_lofoten_og_vesteraalen.pdf
38. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferga Forøy-Ågskardet

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38._svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_ferga_foroey-aagskardet.pdf
38. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferga Forøy-Ågskardet

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_ferga_foroey-aagskardet.pdf
37.Svar på spørsmål fra May Valle, V - Oppfølgingsspørsmål godtgjørelsesreglementet

01.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 37.svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_oppfoelgingsspoersmaal_godtgjoerelsesreglementet.pdf
37.Spørsmål fra May Valle, V - Oppfølgingsspørsmål godtgjørelsesreglementet

01.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 37.spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_oppfoelgingsspoersmaal_godtgjoerelsesreglementet.pdf
36.Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H -Styrerepresentasjon

19.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 36.svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-styrerepresentasjon.pdf
36. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H -Styrerepresentasjon

19.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 36._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-styrerepresentasjon.pdf
35. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Hurtigbåter

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 35._svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_hurtigbaater.pdf
35. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Hurtigbåter

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 35._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_hurtigbaater.pdf
34. Svar på spørsmål fra Kurt Jenssen, Sp - Omstillingsbehov - ressursbruk og endringer i inntektsmodell

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 34.svar_paa_spoersmaal_fra_kurt_jenssen,_sp_-_omstillingsbehov_-_ressursbruk_og_endringer_i_inntektsmodell.pdf
34.Spørsmål fra Kurt Jenssen, Sp - Omstillingsbehov - ressursbruk og endringer i inntektsmodell

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 34.spoersmaal_fra_kurt_jenssen,_sp_-_omstillingsbehov_-_ressursbruk_og_endringer_i_inntektsmodell.pdf
33. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler, oversikt over kontraktskostnader ferje i 2015

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_benta_anita_solaas,_h_-_ferjeavloesningsmidle,r_oversikt_over_kontraktskostnader_ferje_i_2015.pdf
33. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_benta_anita_solaas,_h_-_ferjeavloesningsmidler.pdf
33. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_fergeavloesningsmidler.pdf
32. Svar på spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Pendelkonsept på Helgeland

23.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32._svar_paa_spoersmaal_fra_arve_knutsen,_krf_-_pendelkonsept_paa_helgeland.pdf
32. Spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Pendelkonsept på Helgeland

23.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32._spoersmaal_fra_arve_knutsen,_krf_-_pendelkonsept_paa_helgeland.pdf
31.Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Spørsmål om dokument - flyplasstruktur - FT-sak i 2012 mellom fylkestinget

17.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31.svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h__-_spoersmaal_om_dokument_-_flyplasstruktur_-_ft-sak_i_2012_mellom_fylkestinget(1).pdf
31. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Spørsmål om dokument - flyplasstruktur - FT-sak i 2012

17.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h__-_spoersmaal_om_dokument_-_flyplasstruktur_-_ft-sak_i_2012.pdf
30. Svar på spørsmål fra May Valle, V - henvendelse ang samferdselstiltak

02.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_henvendelse_ang__samferdselstiltak.pdf
30. Spørsmål fra May Valle, V - henvendelse ang. samferdselstiltak

02.02.2016 Filtype: png. Klikk for å laste ned spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_henvendelse_ang._samferdselstiltak.png
29. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - basishall på Mjølan

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29._svar_paa_spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_basishall_paa_mjoelan.pdf
29. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - basishall på Mjølan

29.01.2016 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 29._spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_basishall_paa_mjoelan.docx
28.Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - spørsmål knyttet til Kystgodsruten og takst

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28.svar_paa_spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_spoersmaal_knyttet_til_kystgodsruten_og_takst.pdf
28. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - spørsmål knyttet til Kystgodsruten og takst

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28._spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_spoersmaal_knyttet_til_kystgodsruten_og_takst.pdf
27. Svar på spørsmål fra May Valle, V - statusoppdatering i etterkant av vedtak 09.09.2014 Statusrapport helsefremmende skoler

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v__-_statusoppdatering_i_etterkant_av_vedtak_09.09.2014_statusrapport_helsefremmende_skoler.pdf
27. Spørsmål fra May Valle, V - Statusoppdatering i etterkant av vedtak 09.09.2014 Statusrapport helsefremmende skoler

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_statusoppdatering_i_etterkant_av_vedtak_09.09.2014_statusrapport_helsefremmende_skoler.pdf
26. Svar på spørsmål fra May Valle, V - FT-sak 129-2015 - revisjon av godtgjørelsesreglement

12.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_aapent_spoersmaal_til_fylkesordfoerer_-_ft-sak_129-2015_-_revisjon_av_godtgjoerelsesreglement_.pdf
26. Spørsmål fra May Valle, V - FT-sak 129-2015 - revisjon av godtgjørelsesreglement

12.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned aapent_spoersmaal_til_fylkesordfoerer_-_ft-sak_129-2015_-_revisjon_av_godtgjoerelsesreglement.pdf
25. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Kapasitetsproblemer på Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25._svar_paa_spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_kapasitetsproblemer_paa_skutvikferga_.pdf
25. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Kapasitetsproblemer på Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25._spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_kapasitetsproblemer_paa_skutvikferga.pdf
24. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_skutvikferga.pdf
24. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_skutvikferga.pdf
23. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Universell utforming på hurtigbåter og ferjer

27.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset_sp_-_universell_utforming_paa_hurtigbaater_og_ferjer.pdf
23. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Universell utforming på hurtigbåter og ferjer

27.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_universell_utforming_paa_hurtigbaater_og_ferjer.pdf
22. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Matfjord langs Rv. 80

16.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_matfjord_langs_rv._80.pdf
22. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Matjord langs rv. 80

16.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_matjord_langs_rv._80.pdf
21. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rentesituasjonen

22.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_rentesituasjonen.pdf
21. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rentesituasjonen

22.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_rentesituasjonen.pdf
20. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Planlegging om Rønvikjordene

16.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-__planlegging_om_roenvikjordene.pdf
20. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Planlegging om Rønvikjordene

16.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_planlegging_om_roenvikjordene.pdf
19. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Billettpriser på hurtigbåt

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_billettpriser_paa_hurtigbaat.pdf
19. Spørsmål fra May Valle, V - Billettpriser på hurtigbåt

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_billettpriser_paa_hurtigbaat.pdf
18. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Artiv Race -hvor stort beløp skal Nodland fylkeskommune bidra med?

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_mellom_to_fylkesting_-_hvor_stort_beloep_skal_nodland_fylkeskommune_bidra_med_.pdf
18. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Artic Race - hvor stort beløp skal Nodland fylkeskommune bidra med?

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned skriftlig_spoersmaal_mellom_to_fylkesting_-_hvor_stort_beloep_skal_nodland_fylkeskommune_bidra_med_(l)(807716).pdf
17. Spørsmål fra May Valle, V - Kostnader ved opprettholdelse av båtruter og befraktning av gods på NEX -opprettholdelse av skolebruket på Kleiva 1 år

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_kostnader_ved_opprettholdelse_av_baatruter_og_befraktning_av_gods_paa_nex_-opprettholdelse_av_skolebruket_paa_kleiva_1_aar.pdf
17. Svar på spørsmål fra May Valle, V - kostnader ved opprettholdelse av båtruter, befraktning av gods samt skolegårsdbruk Kleiva

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_kostnader_ved_opprettholdelse_av_baatruter,_befraktning_av_gods_samt_skolegaarsdbruk_kleiva.pdf
16. Svar på spørsmål fra May Valle - økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle_-_oekonomiplan_2015_-_2018_og_budsjett_2015.pdf
16. Spørsmål fra May Valle, V - budsjett og økonomiplan 2015-2018

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-__budsjett_og_oekonomiplan_2015-2018.pdf
15. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - budsjett

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15._svar_paa_spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_budsjett.pdf
15. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - budsjett

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15._spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_budsjett.pdf
14. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Stokkvikbergan

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_stokkvikbergan.pdf
14. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Stokkvikbergan

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_stokkvikbergan.pdf
13. Svar på spørsmål fra Jon Tørset - inspeksjoner av Bjønnes bru i Rana kommune

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset_-_inspeksjoner_av_bjoennes_bru_i_rana_kommune.pdf
13. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Bjørnnesbrua

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_bjoernnesbrua.pdf
12. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - om landbruksutdanning

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_om_landbruksutdanning.pdf
12. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - om landbruksutdanning

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_om_landbruksutdanning.pdf
11. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - fjøsen på Kleiva

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11._spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_fjoesen_paa_kleiva.pdf
11. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV- fjøsen på Kleiva

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11._svar_paa_spoersmaal_fra__marit_tennfjord,_sv-_fjoesen_paa_kleiva.pdf
10. Svar på skriftlige spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kleiva landbruksskole

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10._svar_paa_skriftlige_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kleiva_landbruksskole.pdf
10. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kleiva landbruksskole

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kleiva_landbruksskole.pdf
09. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp- planlegging om Rønvikjordene

27.10.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9_._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp-_planlegging_om_roenvikjordene.pdf
09. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - planlegging om Rønvikjordene

27.10.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_planlegging_om_roenvikjordene.pdf
08. Svar på åpent brev fra May Valle, V - Fylkeskommunens økonomiske situasjon

25.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9._svar_paa_aapent_brev_fra_may_valle,_v_-_fylkeskommunens_oekonomiske_situasjon.pdf
08. Spørsmål/åpent brev fra May Valle, V - Fylkeskommunens økonomiske situasjon

25.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9._aapen_brev_fra_may_valle,_v_-_fylkeskommunens_oekonomiske_situasjon.pdf
07. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Oversikt over fond

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_oversikt_over_fond(1).pdf
07. Svar på skriftlig spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Oversikt over fond

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8._svar_paa_skriftlig_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_oversikt_over_fond.pdf
06. Svar på skriftlig spørsmål - hurtigbåt Bindalsfjorden

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7._svar_paa_skriftlig_spoersmaal_-_hurtigbaat_bindalsfjorden.pdf
06. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Anke angående ruteplan for båtrute 18 – 111 - Bindalsfjorden

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_anke_angaaende_ruteplan_for_baatrute_18_–_111_-_bindalsfjorden.pdf
05. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rammeoverføringer fra staten

05.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_rammeoverfoeringer_fra_staten.pdf
05. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rammeoverføringer fra staten

05.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp__-_rammeoverfoeringer_fra_staten.pdf
04. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp om naturbruksskolene - landbruk

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_om_naturbruksskolene.pdf
04. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp om naturbruksskolene - landbruk

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_om_naturbruksskolene_-_landbruk.pdf
03. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp- Sommerrute Skutvikferja

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp-_sommerrute_skutvikferja.pdf
03. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Sommerrute Skutvikferja

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_sommerrute_skutvikferja.pdf
02. Svar 2 på skriftlig spørsmål fra Jon Tørset, Sp - kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2._svar_2_paa_skriftlig_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kjoep_av_aksjer_i_sks.pdf
02. Svar 1 på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2._svar_1_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kjoep_av_aksjer_i_sks.pdf
02. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kjoep_av_aksjer_i_sks.pdf
01. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Båtrute i Træna - Polarcirkelen båttransport AS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp__-_baatrute_i_traena_-_polarcirkelen_baattransport_as.pdf
01. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Båtrute i Træna - Polarcirkelen båttransport AS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp__-_baatrute_i_traena_-_polarcirkelen_baattransport_as.pdf