Cookie Consent by TermsFeed Elin Dahlseng Eide (Ap) - CV - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elin Dahlseng Eide (Ap) - CV

Telefon 977 28 154 

 

Utdanning

2010 Høgskolen i Bergen

Videreutdanning i synsnevrologi.

2007/2008 Høgskolen i Finnmark

Praktisk pedagogisk utdanning 2. år

2004 Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fak.       

 • Synspedagogutdanningen
 • Grunnfag i Spesialpedagogikk

2003 Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fak.                            

Cand. Polit.  i pedagogikk

Tittel på hovedoppgaven:

Kompetanse for omstilling. – En analyse og vurdering av kompetanseutvikling som ledd i Nordlandsbankens personalstrategi

1999 Høgskolen i Buskerud 

 • 10 vekttall i Sosialpedagogikk
 • nettverk og relasjonsbygging

1999 Universitetet i Oslo 

 • Mellomfag i pedagogikk

1997- 1998 Universitetet i Oslo

Grunnfag i pedagogikk (Cand. mag. grad,)

1995 – 1996 Universitetet i Tromsø

Grunnfag i nordisk språk og litteratur.

1992 - 1993 Høgskolen i Bodø

 • 2.år Offentlig politikk og administrasjon
 • administrasjon og ledelse
 • organisasjonsteori

1992 Høgskolen i Bodø

 • Examen philosophikum (Cand.mag.grad.,)

1991 - 1992 Høgskolen i Bodø 

 • Grunnfag i offentlig politikk og administrasjon (Cand.mag.grad,).

Arbeidserfaring

2018 -         Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Polarsirkelen vgs.

2013-  2018  Avdelingsleder Statped Nord

2002 - 2012 Statped Nord, Seniorrådgiver/nevrosynspedagog

2007- 2008  Vadsø ungdomsskole, Vadsø kommune

2002 - 2007 Nordnorsk kompetansesenter,
(Syns- og audiopedagogtjenesten i Troms og Finnmark. (Nå en del av Statped Nord))

Rådgiver/Synspedagog

2003 – 2007 Høgskolen I Tromsø, avdeling for lærerutdanning
Gjesteforeleser i spesialpedagogikk

2001 -2002  Døvblindesenteret i Nord-Norge
Fagkonsulent døvblindblitte

2001  Handelshøgskolen BI Tromsø
Foreleste innen fagene metode og vitenskapsteori    

1999 – 2000  Tåsen skole 

 • Spesialpedagog 60% stilling
 • musikklærer
 • generelle lærevansker

1998 – 1999 Hønefoss skole                                                      Hønefoss

Fast vikar spesiallærer

1998- 2000        AOF Ringerike                                                 Hønefoss

Kursholder/foreleser/konsept utvikler innenfor områdene:

 • kommunikasjon
 • motivasjon og relasjonsbygging
 • psykologi
 • lederutvikling

1996 - 1998       Aktuelt Perspektiv                                                   Oslo

Journalist deltid.

1996 - 1997       Portofino  vinbar                                                    Oslo

Servitør/servicemedarbeider i 100 % stilling

1995 - 1997       Norsk Kommuneforbund                              Bodø/Oslo

Konsulent på ulike prosjekt.

 • Ledet informasjonskampanjer om ungdoms rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Utarbeidet informasjonsmateriell
 • Intern opplæring

1994 – 1995  Leder for Distrikthøgskolestudentenes Landsforbund.       

1993 –1994  Politisk nestleder for Distrikthøgskolestudentenes 

Landsforbund.

1992 - 1993  Bodø Kommune
Miljøarbeiderassistent deltid

1992 - 1993  Bodø Kommune 

Støttekontakt

samfunnsengasjement

2019 - Gruppeleder Rana Ap

2011 - 2012 - Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Troms Fylkesting

2008 - 2012 -  Hovedtillitsvalgt i Statped Nord, Utdanningsforbundet

2005-2008 - Leder i Norges Syns- og Mobilitetspedagogers forening      

2001 - Styremedlem i VOX, Voksenopplæringsinstituttet. Oppnevnt som representant av Kirke, -utdanning og forskningsdepartementet for perioden 2001-2003. VOX skal koordinere all forskning og opplæringsvirksomhet innen det voksenpedagogiske feltet i Norge.

1998 - 1999 - Styremedlem Medlem i Ringerike Karateklubb.

1994 – 1995 - Leder på heltid for Distriktshøgskolestudentenes Landsforbund

1993 – 1994 - Politisk nestleder  Distriktshøgskolestudentenes Landsforbund

1993 – 1994 - Medlem av Kvinneutvalget i Oslo Arbeiderparti.

1992 – 1993 - Sentralstyrerepresentant i Sosialdemokratisk Studentforbund
Medlem av DHL- utvalget ved Høgskolesenteret i Nordland (Høgskolen i Bodø)

1991 – 1993 - Medlem av kvinneutvalget i Nordland Arbeiderparti

1991 – 1992 - AUFs lederskole

1991 - 1992 - Leder i  AUF Nordland

1989 – 1992 - Landsstyrerepresentant i AUFs Landsstyre (Nordland)

1989 – 1991 - Nestleder i AUF Nordland