Fylkesrådet i Nordland - historikk

Nordland fylkesting vedtok å innføre parlamentarisme som styringsform etter fylkestingsvalget høsten 1999. Fylkestinget velger et fylkesråd, som er det utøvende politiske organ og som har den øverste ledelse av administrasjonen.

Denne oversikten viser sammensetningen av fylkestinget siden 1999, og hvem som har dannet fylkesråd. 


1. Nåværende fylkesråd

Du finner vårt nåværende fylkesråd på sidene som omhandler fylkesrådet

2. Tidligere fylkesråd i Nordland

Valgperioden 2015 – 2019

Fylkesrådet som ble valgt i oktober 2015 var basert på et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk folkeparti og Kristelig folkeparti. De hadde til sammen 26 av 45 representanter i fylkestinget.

Fylkesrådet bestod av:

 • Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A)
 • Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp)
 • Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV)
 • Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (A)
 • Fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen (A)
 • Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø (KrF)

I april 2017 gikk Willfred Nordlund av som fylkesråd, grunnet valgkamp. Willfred Nordlund stod som første kandidat til Stortinget for sitt parti. Han ble erstattet av Svein Eggesvik, (Sp) som altså ble ny fylkesråd for samferdsel.

Fra 1. august fikk Mona Fagerås permisjon fra fylkesrådet,  for å drive valgkamp for sin plass på Stortinget.

Fra 15. september 2017 overtok Ingelin Noresjø jobben som fylkesråd for næring, mens Aase Refsnes (SV) kom inn som ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

 

 Valgperioden 2011 - 2015

Fylkesrådet som ble valgt i oktober 2010 var basert på et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Kristelig folkeparti. De hadde til sammen 25 av de 53 representantene i fylkestinget bak seg. Et samarbeid med Rødt (2 representanter) ga flertall for det nye fylkesrådet ved konstituering av fylkestinget 10. oktober 2011.

Fylkesrådet bestod av:

 • Odd Eriksen, Arbeiderpartiet, fylkesrådsleder
 • Marit Tennfjord, SV, fylkesråd for kultur og miljø, nestleder
 • Arve Knutsen, Kristelig Folkeparti, fylkesråd for næring
 • Tove Mette Bjørkmo, Arbeiderpartiet, fylkesråd for samferdsel
 • Unni Gifstad, Arbeiderpartiet, fylkesråd for utdanning

I juni 2012 fratrådte Unni Gifstad. Som ny fylkesråd ble valgt Hild-Marit Olsen fra Arbeiderpartiet. Hun overtok posisjonen som fylkesråd for kultur og miljø, og Marit Tennfjord ble fylkesråd for utdanning.

Marit Tennfjord fratrådte som fylkesråd i desember 2012. Bakgrunnen for dette var at Rødt ikke ønsket å støtte fylkesrådfets fremlegg til årsbudsjett for 2013. Fylkesrådet ville dermed ikke få flertall for sitt budsjettforslag. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti innledet da samtaler med Høyre for å sikre det parlamentariske grunnlaget.

I februar 2013 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti. Fylkestinget vedtok å utvide fylkesrådet fra fem til seks medlemmer. Som nye medlemmer i fylkesrådet ble Oddleif Olavsen og Beate Bø Nilsen (begge fra Høyre) valgt.

I oktober 2013 gikk Odd Eriksen av som fylkesrådsleder. Dermed gikk også hele fylkesrådet av. Tomas Norvoll ble ny fylkesrådsleder. Som øvrige medlemmer av fylkesrådet utpekte han de fem samme medlemmer som tidligere.

I februar 2015 gikk Tove Mette Bjørkmo av som fylkesråd. Ny fylkesråd for samferdsel ble Hild-Marit Olsen. Ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse ble Grete Bang, Ap.

I april 2015 gikk Høyre ut av fylkesrådet. Det ble inngått avtale mellom Ap, KrF, Senterpartiet og SV. Dermed hadde fylkesrådet et nytt flertall bak seg i fylkestinget. Knut Petter Torgersen (Ap) ble fylkesråd for plan og økonomi, Grete Bang (Ap) ble ny fylkesråd for utdanning mens Ingelin Noresjø (KrF) gikk inn som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.


Valgperioden 2007 - 2011

Fylkesrådet som ble valgt i oktober 2007 var basert på et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet. De hadde til sammen 30 av de 53 representantene i fylkestinget bak seg.

Fylkesrådet bestod av:

 • Odd Eriksen, DnA, fylkesrådsleder
 • Jon Tørset, Sp, fylkesråd for samferdsel
 • Janne Sjelmo Nordås, Sp, fylkesråd for næring
 • Trud Berg, DnA, fylkesråd for utdanning
 • Geir-Ketil Hansen, SV, fylkesråd for kultur og miljø (Rolf Knoph, SV, desember 2007 – juni 2008)

Janne Sjelmo Nordås ble 2. november 2007 utnevnt til statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. På fylkestinget i desember 2007 ble Inga Kvalbukt (Sp) valgt til ny fylkesråd for næring. I juni 2008 fratrådte Inga Kvalbukt. Som ny fylkesråd for næring ble da valgt Liv-Julie Waagan (Sp).

I desember 2008 trakk Senterpartiet seg fra samarbeidet om fylkesrådet, og partiets to representanter fratrådte. Fram til februar 2009 bestod fylkesrådet av tre medlemmer.

I februar 2009 ble det inngått samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre og Kystpartiet. Disse partiene hadde 28 av de 53 representantene i fylkestinget. Som ny fylkesråd for næring ble valgt Arve Knutsen (KrF). Som ny fylkesråd for samferdsel ble valgt May Valle (V).

I mars 2009 fratrådte Geir-Ketil Hansen. Som ny fylkesråd for kultur og miljø ble valgt Marit Tennfjord (SV).

I april 2011 fratrådte Trud Berg. Som ny fylkesråd for utdanning ble valgt Unni M. Gifstad (Ap).

 

 

Valgperioden 2003 - 2007

Det parlamentariske grunnlag for det nye fylkesrådet var en samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet (Kp). Dissa partiene hadde til sammen 38 av 53 representanter i fylkestinget.


Fylkesrådet bestod av:

 • Geir Knutson, DnA, fylkesrådsleder
 • Odd Eriksen, DnA, fylkesråd for næring og samferdsel
 • Kjersti Markusson, SV, fylkesråd for økonomi
 • Rolf Knoph, SV, fylkesråd for utdanning
 • Heidi Kristin Sæthre, DnA, fylkesråd for kultur og miljø

I oktober 2005 fratrådte Odd Eriksen og Kjersti Markusson. Eriksen ble utnevnt til statsråd i Nærings- og handlesdepartmentet, mens Markusson ble utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet. Som ny fylkesråd for næring og samferdsel ble valgt Sonja Alice Steen (DnA). Som ny fylkesråd for økonomi ble valgt Geir-Ketil Hansen (SV).


I desember 2006 fratrådte Geir Knutson som fylkesrådsleder. Det ble da valgt nytt fylkesråd, med Odd Eriksen som ny fylkesrådsleder. De øvrige medlemmer av fylkesrådet ble gjenvalgt. Samtidig ble Tove Bergmann (SV) valgt som midlertid fylkesråd for utdanning, i Rolf Knophs sykefravær til januar 2007.

 

 

Valgperioden 1999 - 2003

Det første fylkesrådet ble valgt i oktober 1999, etter fylkestingsvalget samme høst. Basert på samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde fylkesrådet 36 av de 53 fylkestingsmedlemmene som parlamentarisk grunnlag.


Fylkesrådet bestod av:

 • Geir Knutson, DnA, fylkesrådsleder
 • Alf Ivar Samuelsen, Sp, fylkesråd for regional utvikling
 • Kari Brudevoll, DnA, fylkesråd for økonomi
 • Åse Wrålsen, KrF, fylkesråd for utdanning
 • Geir-Ketil Hansen, SV, fylkesråd for helse

I juni 2001 fratrådte Geir-Ketil Hansen. Som ny fylkesråd for helse ble valgt Rolf Knoph (SV).

I januar 2002 byttet fylkesrådene Knoph og Brudevoll arbeidsområde, slik at Knoph ble fylkesråd for økonomi og Brudevoll fylkesråd for kultur og miljø.

I februar 2003 fratrådte Kari Brudevoll. Som ny fylkesråd for kultur og miljø ble valgt Heidi Kristin Sæthre (DnA).