Ingelin Noresjø - CV

Født                21.mars 1976Klikk for stort bildeIngelin Noresjø, KrF

Sivil status      Gift med Torbjørn – 3 barn

Tlf                   95 76 38 66

Epost   ingnor1@nfk.no

Nøkkelkvalifikasjoner

Er god til å tenke helhet og kan omsette planer til praksis. Har svært god kunnskap om offentlig sektor og forvaltning på alle nivå. Evner å arbeide svært selvstendig.

Arbeidserfaring

 

Tidsrom                   Stilling / Firma
1/2011 - D.D

Organisasjonsrådgiver, Kristelig Folkeparti, 100% fast stilling

Har ansvar for den strategiske planleggingen av organisasjonsarbeidet og organisasjonsutviklingen i partiet i nært samarbeid med generalsekretær. Partiet har 32 000 medlemmer, over 300 lokallag og over 1500 folkevalgte.

8/2005 - 12/2010

Fylkessekretær i Nordland, Kristelig Folkeparti, 100% fast stilling

Var daglig leder på kontoret og i driften av fylkets organisasjonsarbeid. Hadde informasjonsansvar, budsjettansvar, og koordinerte strategiarbeidet for partivirksomheten i fylket. Politisk rådgivning.

07/2001 - 10/2004

Undervisningskonsulent, NæringsAkademiet i Salten AS, 100% fast stilling

Var hovedressurs i webdesignrelaterte fag. Drev undervisning, administrasjon og salg. Ledet Fauskekontoret.

Arbeidserfaring før og under studietid / skolegang:
12/1998 - 06/2000 Buss-sjåfør, Saltens Bilruter, timeansatt
06/1999 - 06/2000 Brukerstøtte IT, Høgskolen i Bodø, timeansatt 11/1996 - 08/1997                    Butikkmedarbeider, Bunnpris AS, 40% fast stilling 08/1996 – 06/1997                 Vikarlærer, Fauske kommune, timeansatt
08/1995 – 06/1996 Renholder, Städ AB Uppsala, 50% fast stilling
07/1991 – 08/1995 Butikkmedarbeider, Ja-Go AS, helge- og sommerjobb

 

                              

Utdanning

Tidsrom                    Skole / Utdanning
2009 – 2012

Universitetet i Nordland, Master of Business Administration (MBA), 90 sp

Studiet har gitt meg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige emner. Har fordypet meg innen ledelse i offentlig sektor og endringsledelse. Skrev masteroppgave om eierstyring i interkommunale selskap, med IRIS IKS som case.

V 2007 

Menighetsfakultetet, Ledelse og endringsprosesser i organisasjoner, 10 sp

Enkelteksamen tatt våren 2007.

1997 – 2001

Cand.Mag., Høgskolen i Bodø

De fire studieårene utgjør min Cand.Mag. grad med hovedfokus på IT-fag.

2000 – 2001

Edith Cowan University, Perth, Australia, Interactive Multimedia, 60 sp

Studieår i Australia. Fokus på web-utvikling, foto/film, design og prosjektarbeid.

1998 – 2000

Høgskolen i Bodø, Informasjonsteknologi, 120 sp

To-årig studieretning innen systemutvikling.

1997 – 1998    Høgskolen i Bodø, Grunnfag Velferdssosiologi, 60 sp

 

                                                

Fag-kunnskap

Tema                        Detaljer

Offentlig forvalting   
Gjennom politisk engasjement og virksomhet i over 20 år, har jeg lært å kjenne offentlig forvaltning på alle nivå. Har svært god forståelse for prosesser og dynamikker i offentlig sektor.

Ledelse                    
Et fagfelt jeg gjennom studier og arbeid har stor interesse for og stadig utvikles i. Jeg har ledererfaring fra politikk, arbeidsliv og diverse frivillig virksomhet. Har dypere kjennskap til prosessledelse. Har erfaring som kursholder og innen kursledelse.


Økonomi 
Kunnskap innen økonomistyring og økonomiforståelse, budsjett og regnskapsføring har jeg fått gjennom arbeidserfaring som fylkessekretær samt politisk virksomhet i Fauske kommune og Nordland fylkesting.

IT 
Utdannelsen, undervisning i emnet og praktiske ferdigheter har gitt meg grunnleggende svært god IT-forståelse. Jeg setter meg raskt inn i nye system/programvare.


Strategiarbeid
Alt fra kortsiktige strategier i virksomhetsplaner, til mer langsiktige strategier for organisasjonsendring og måloppnåelse. Jobber systematisk med strategiarbeid. Har tålmodighet til å legge til rette for gode prosesser.

Prosjekt 
Har erfaring fra både små og store prosjekt, særlig i nåværende stilling. Liker klar oppgavefordeling og tydelige mandat. Leverer til avtalte tider.

 

Verv og Kurs

Politiske verv

Stortingskandidat Nordland KrF       2013
Kommunestyrerepresentant – Fauske 2011 – d.d.
1.vara for KrF – Kommunestyret i Fauske  2007 – 2011
Nestleder Plan- og utviklingsutvalg – Fauske kommune  2007 – 2011
Medlem av eiendomsskattetakstnemda – Fauske kommune 2007 – 2011
2.kandidat stortingslisten Nordland KrF 2009
Leder – Nordland KrFU (Kristelig Folkepartis Ungdom) 1999/2000, 2002, 2003
Styremedlem – Nordland KrF 1999/2000, 2002, 2003
Leder – Fauske KrF 1997 – 1999
1.vara for KrF – Kommunestyret i Fauske  1997 – 1999, 1999 – 2003
1.vara for KrF – Fylkestinget i Nordland 2003 – 2007
Styremedlem – Nordland KrFU 1994/1995, 1997 – 1999
Ulike nominasjons-, program-, forhandlingsutvalg og valgkomiteer i Nordland KrF og Nordland KrFU fra 1994 til 2013

 

Andre verv/Kurs

Meddommer Salten Tingrett mai 2008 – d.d.
Leder Hauan FAU august 2013 – d.d.
Nestleder i Negotia (ansattes fagforening) mars 2009 – mars 2011
Lederskolen 2006 / 2007
Ungdomsleder i menighetsarbeid H 1996 – V 2006
Veileder First Lego League  2001 og 2002
Styremedlem og leder i BOKS (Bodø Kristelige Studentlag) 1998 – H1999
Medlem i Krise- og Omsorgsteam – Fauske Videregående Skole  1993 – 1995
Medlem av Elevrådets Arbeidsutvalg – Fauske Videregående Skole  1993/1994
Elevrådsrepresentant – Fauske Videregående Skole 1992 – 1995

Språk

Flytende engelsk, muntlig og skriftlig. Har et studieår i Australia. Hadde tysk på videregående og er fremdeles hjelpelig muntlig. I norsk får jeg høre at jeg har svært god formuleringsevne, både skriftlig og muntlig.

Sitater fra attester

Nils Misvær, NæringsAkademiet:

«Hun har imponert med evne til å utøve og skape tillit for den spisskompetanse og praktiske næringslivsrelevans, som kreves i en yrkesrettet privat skole som NæringsAkademiet.»

 

Egil Hitland, (tidligere) fylkesleder Nordland KrF:

«Ingelin er tydelig på egne standpunkter og samtidig lett å samarbeide med.»

Annet

Jeg har sertifikat klasse BE (bil med tung henger) og klasse D (buss). Jeg hadde fødselspermisjon i 2003, aug. 2004 – aug. 2005 og i 2007.

På fritiden er jeg engasjert i barnas skolegang og fritidsaktiviteter. Jeg er klassekontakt for første klasse. Jeg trener selv, og er glad i å bruke naturen for rekreasjon og velvære.

 

Referanser

Oppgis ved forespørsel.