Åpningstalen - Januarkonferansen 2004 ble holdt av Fylkesrådets leder Geir Knutson

Fylkesrådetsleder Geir Knutson hold åpningstalen på årsmøtet til NPF Nordland

Her kan du lese talen som fylkesrådsleder Geir Kuntson holdt i møte med Nordlandsbenken 14. februar 2006.

Her kan du lese innledningen som fylkesrådsleder Geir Knutson holdt på seminaret om Nordområdene 16. februar 2006.

Her kan du lese talen som fylkesrådsleder Geir Knutson holdt på fylkestinget 20. febrar 2006

Her er innlegget som fylkesrådets leder Geir Knutson fremførte under regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene i dag.

Forvaltningsreform og nye sterke regioner v/ fylkesrådsleder Geir Knutson

Her kan du lese Geir Knutson sitt innlegg på KS kommunedager 23. mars 2006. Fylkesrådslederen i Nordland fylkeskommune var invitert til å holde et innlegg om norske regioners rolle i europapolitikken.

19. juni 2006 holdt leder av Nordkalottrådet, Geir Knutson innledning til møte med Nordisk Ministerråd. Fylkesrådslederen åpnet med et lite sitat fra dikteren, Rolf Jacobsen.