Taler og innlegg fra fylkesråd for næring

Her legger vi ut taler og innlegg fra fylkesråd for næring.

Dette er et historisk arkiv slik at du vil finne taler og innlegg holdt av ulike fylkesråder for næring.

Taler - fylkesråd for næring

Taler og innlegg 2021

Dessverre får vi ikke lov å bruke tidsmaskinen vår til å reise fram i tid å hente talene som skal holdes. :-)

 

Taler og innlegg 2020

 

Taler og innlegg 2018
Fylkesråd for næring 2018
Tittel Publisert Type
2018 01 24 Tale Nordlandskonferansen; Bodø

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 01 24 Tale Nordlandskonferansen; Bodø.pdf
2018 01 30 Droner 2018, Bodø

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 01 30 Droner 2018, Bodø.pdf
2018 02 05 Tale 60 årsjubileet Alcoa Mosjøen

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 02 05 Tale 60 årsjubileet Alcoa Mosjøen.pdf
2018 04 11 Innlegg Meløykonferansen, Halsa

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 04 11 Innlegg Meløykonferansen, Halsa.pdf
2018 05 23 Department of commerce China, Kina

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 05 23 Department of commerce China, Kina.pdf
2018 06 05 Innlegg møte NHO, Sandnessjøen

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 06 05 Innlegg møte NHO, Sandnessjøen.pdf
2018 06 06 Innlegg Offshore Nordland, Sandnessjøen

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 06 06 Innlegg Offshore Nordland, Sandnessjøen.pdf
2018 06 16 Åpning av Møsbrømlefsefestival i Saltdal

25.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 06 16 Åpning av Møsbrømlefsefestival i Saltdal.docx.pdf
2018 06 22 Innlegg - Forum for kompetanse og arbeidsliv, Bodø

25.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 06 22 Innlegg - Forum for kompetanse og arbeidsliv, Bodø.docx.pdf
2018 06 25 Innlegg - Prosjektet GAIN, Bodø

25.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 06 25 Innlegg - Prosjektet GAIN, Bodø.pdf
2018 09 17 Åpning av Tilflyttingskonferasen, Bodø

25.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 09 17 Åpning av Tilflyttingskonferasen, Bodø.pdf
2018 09 21 Åpning - Salten Matfestival, Fauske

25.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 09 21 Åpning - Salten Matfestival, Fauske.pdf
2018 10 24 Innlegg Forum for kompetanse og arbeidsliv, Bodø

25.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018 10 24 Innlegg Forum for kompetanse og arbeidsliv, Bodø.pdf

 

Taler og innlegg 2017
Fylkesråd for næring 2017
Tittel Publisert Type
2017 01 25 | Innlegg Landbrukspolitisk konferanse, Bodø

24.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_01_25_innlegg_landbrukspolitisk_konferanse,_bodoe.pdf
2017 02 07 | Innlegg - Åpning av arktisk Landbruk, Bodø

24.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_02_07_innlegg_-_aapning_av_arktisk_landbruk,_bodoe.pdf
2017 02 10 | Innlegg - Næringslivslunsj, Mosjøen

24.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_02_10_innlegg_-_naeringslivslunsj,_mosjoeen.pdf
2017 02 15 | Medvind innovasjonsloft-Bindal utvikling, Bindal

24.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_02_15_medvind_innovasjonsloft-bindal_utvikling,_bindal.pdf
2017 02 17 | Møte i Energirådet i Nordland, Bodø

24.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_02_17_moete_i_energiraadet_i_nordland,_bodoe.pdf
2017 03 08 | Appell, kvinnedagen - 40 år, Brønnøysund

27.03.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_03_08_appell,_kvinnedagen_-_40_aar,_broennoeysund.pdf
2017 03 13 | Innlegg - Møte med OED, Bodø

27.03.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_03_13_innlegg_moete_med_oed,_bodoe.pdf
2017 03 23 | Innlegg - Fremtidens industri-Nordland, Helgeland

27.03.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017_03_23_innlegg_-_fremtidens_industri-nordland,_helgeland.pdf
2017 05 03 | Meieriet kultursenter, Vest-Lofoten

14.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017 05 03 Meieriet kultursenter, Vest-Lofoten.pdf
2017 06 16 | Innovasjonstalen 2017, Bodø

14.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017 06 16 Innovasjonstalen 2017, Bodø.pdf
2017 10 19 Innlegg om fylkeskommunens rolle i samarbeid med Zhejiang provinsen, Kina

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017 10 19 Innlegg om fylkeskommunens rolle i samarbeid med Zhejiang provinsen, Kina.pdf
2017 11 01 Innlegg på frokostseminar hos Kirkens bymisjon, Bodø

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017 11 01 Innlegg på frokostseminar hos Kirkens bymisjon, Bodø.pdf
2017 11 07 Tale til Sivapartnersamling, Mo i Rana

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2017 11 07 Tale til Sivapartnersamling, Mo i Rana.pdf

 

Taler og innlegg 2016
Fylkesråd for næring 2016
Tittel Publisert Type
2016 01 28 | Åpning av Stamfiber mellom Bjerkvik og Trondheim, Narvik

01.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_01_28__aapning_av_stamfiber_mellom_bjerkvik_og_trondheim,_narvik.doc.pdf
2016 02 02 | Høring Sjømatindustrimeldingen, Oslo

08.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_02_02_hoering_sjoematindustrimeldingen,_oslo.pdf
2016 03 03 | Vefsnakonferansen, Mosjøen

09.03.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_03_03_vefsnakonferansen,_mosjoeen.pdf
2016 03 09 | Innlegg Landbruk i et næringspolitisk perspektiv

14.03.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_03_09__innlegg_landbruk_i_et_naeringspolitisk_perspektiv.pdf
2016 03 10 | Innlegg Teknologikonferansen Nord Norge, Narvik

14.03.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_03_10__innlegg_teknologikonferansen_nord_norge,_narvik.pdf
2016 03 17 | Innlegg Avslutningskonferansen, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_03_17_innlegg_avslutningskonferansen,_bodoe(1).pdf
2016 03 17 | Innlegg Skognæringsforum Nordlands fagdag, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_03_17_innlegg_skognaeringsforum_nordlands_fagdag,_bodoe.pdf
2016 03 30 | Innlegg Kystriksvegforreninga, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_03_30__innlegg_kystriksvegforreninga,_bodoe.pdf
2016 04 13 | Innlegg styrings og ovvervåkningskomite, Bodø

15.04.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_04_13__innlegg_styrings_og_ovvervaakningskomite,_bodoe.pdf
2016 04 13 | Innlegg Vestvågøy næringsforum, Vestvågøy

15.04.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_04_13__innlegg_vestvaagoey_naeringsforum,_vestvaagoey.pdf
2016 04 14 | Innlegg By og regionsenterpolitikk, Bodø

15.04.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_04_14__innlegg_by_og_regionsenterpolitikk,_bodoe.pdf
2016 04 25 | Redegjørelse - Mona Fagerås om energimeldingen, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_04_25_redegjoerelse_-_mona_fageraas_om_energimeldingen,_bodoe.pdf
2016 05 12 | Innledning opplæringskontorets årsmøte, Sandnessjøen

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_05_12_innledning_opplaeringskontorets_aarsmoete,_sandnessjoeen.pdf
2016 05 17 | 17. Mai tale, Gravdal

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_05_17_17._mai_tale,_gravdal.pdf
2016 05 23 | Innlegg Forum for kompetanse og arbeidsliv, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_05_23__innlegg_forum_for_kompetanse_og_arbeidsliv,_bodoe.pdf
2016 05 27 | Pris beste masteroppgave 2016, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_05_27_pris_beste_masteroppgave_2016,_bodoe.pdf
2016 06 09 | Hilsningstale - åpning av prosjekt eMission, Andøy

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_06_09_utkast_hilsningstale_-_aapning_av_prosjekt_emission,_andoey.pdf
2016 06 17 | Åpning av Newton Flight academy, Bodø

07.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_06_17_aapning_av_newton_flight_academy,_bodoe.pdf
2016 07 15 | Mottakelse på Galleri Bodøgaard, Bodø

12.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_07_15_mottakelse_paa_galleri_bodoegaard.pdf
2016 08 11 | Innspill pa° høringskonferanse om Oljevern-miljøsenter, Bodø

12.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_08_11_innspill_på_hoeringskonferanse_om_oljevern-miljoesenter,_bodoe.pdf
2016 08 25 | Innlegg Aktiviteter i Narvik, Narvik

12.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_08_25_innlegg_aktiviteter_i_narvik,_narvik.pdf
2016 08 26 | Innlegg Midtveisrapport, Narvik

12.09.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_08_26_innlegg_midtveisrapport,_narvik.pdf
2016 09 19 | Innlegg på Byromseminar, Sandnessjøen

20.12.2016 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2016_09_19_innlegg_paa_byromseminar,_sandnessjoeen.docx
2016 09 24 | A°pning av Lofoten Matfestival, Leknes

21.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_09_24_åpning_av_lofoten_matfestival,_leknes.pdf
2016 09 27 | Tale ved åpning av Sintef Helgeland, Mo i Rana

21.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_09_27_tale_ved_aapning_av_sintef_helgeland,_mo_i_rana.pdf
2016 09 30 | Åpning av Nasjonalparkkonferansen i Nordland, Storjord

21.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_09_30_aapning_av_nasjonalparkkonferansen_i_nordland,_storjord.pdf
2016 10 03 | Redegjørelse - Mona Fagerås - By- og regionsenterpolitikk, Mo i Rana

15.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_10_03_redegjoerelse_-_mona_fageraas_-_by-_og_regionsenterpolitikk,_mo_i_rana.pdf
2016 10 04 | Orientering - Mona Fagerås - Nordkalottrådet, Mo i Rana

15.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_10_04_orientering_-_mona_fageraas_-_nordkalottraadet,_mo_i_rana.pdf
2016 10 04 | Taler ved utdelingen av Næringsprisen for kvinner i Nordland, Mo i Rana

21.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_10_04_taler_ved_utdelingen_av_naeringsprisen_for_kvinner_i_nordland,_mo_i_rana.pdf
2016 10 12 | Europeisk region og by konferanse, Brussel

21.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_10_12_europeisk_region_og_by_konferanse,_brussel.pdf
2016 10 17 | Innlegg Marpart - Conference, Bodø

21.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_10_17_innlegg_marpart_-_conference,_bodoe.pdf
2016 11 07 | Innlegg - Innspillsmøte om marin forsøpling av havet, Oslo

22.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_07_innlegg_-_innspillsmoete_om_marin_forsoepling_av_havet,_oslo.pdf
2016 11 08 | Innlegg - Celsa 10th anniversary, Mo

22.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_08_innlegg_-_celsa_10th_anniversary,_mo.pdf
2016 11 09 | Kystnæringskonferansen, Lofoten

22.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_09_kystnaeringskonferansen,_lofoten.pdf
2016 11 18 | Innlegg Narvik Havns næringsseminar, Narvik

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_18_innlegg_narvik_havns_naeringsseminar,_narvik.pdf
2016 11 23 | Innlegg - Oppstartsmøte Energirådet i Nordland, Bodø

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_23_innlegg_-_oppstartsmoete_energiraadet_i_nordland,_bodoe.pdf
2016 11 23 | Innlegg - Seminar om bærekraftig cruiseturisme, Bodø

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_23_innlegg_-_seminar_om_baerekraftig_cruiseturisme,_bodoe.pdf
2016 11 23 | Innlegg - Velkommen til Energirådet, Bodø

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_23_innlegg_-_velkommen_til_energiraadet,_bodoe.pdf
2016 11 24 | Innlegg Forum for kompetanse arbeidsliv, Bodø

30.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_11_24_innlegg_forum_for_kompetanse_arbeidsliv,_bodoe.pdf
2016 12 05 | Innlegg Trainee Saltens jubileumsmarkering 2016, Bodø

12.12.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_12_05_innlegg_trainee_saltens_jubileumsmarkering_2016,_bodoe.pdf
2016 12 05 | Redegjørelse - Mona Fagerås - Grønn konkurransekraft, Bodø

16.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_12_05_redegjoerelse_-_mona_fageraas_-_groenn_konkurransekraft,_bodoe.pdf
2016 12 05 Redegjørelse - Mona Fagerås - Ekspertgruppens rapport om pliktsystemet leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt, Bodø

16.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016_12_05_redegjoerelse_-_mona_fageraas_-_ekspertgruppens_rapport_om_pliktsystemet_leveringsplikt,_bearbeidingsplikt_og_aktivitetsplikt_for_noen_fartoey_med_torske...,_bodoe.pdf

 

Taler og innlegg 2015
Fylkesråd for næring 2015
Tittel Publisert Type
2015 01 15 | Innlegg på Nordlandskonferansen, Bodø

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_01_15_innlegg_paa_nordlandskonferansen,_bodoe.pdf
2015 02 15 | Åpningsinnlegg til Vesterålen Skreifestival, Myre

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_02_15__aapningsinnlegg_til_vesteraalen_skreifestival,_myre.pdf
2015 03 24 | Innlegg til Justiskomiteen om Politireformen, Oslo

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_03_24_innlegg_til_justiskomiteen_om_politireformen,_oslo.pdf
2015 03 24 | PP Innlegg til Justiskomiteen om Politireformen, Oslo

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_03_24_pp_innlegg_til_justiskomiteen_om_politireformen,_oslo.pdf
2015 03 26 | Åpningsinnlegg Grunder fra verden til Norge, Bodø

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_03_26_aapningsinnlegg_grunder_fra_verden_til_norge,_bodoe.pdf
2015 03 27 | Innlegg Venture Cup, Bodø

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_03_27_innlegg_venture_cup,_bodoe.pdf
2015 04 16 | Årsmøte i Nordland Bondelag 2015, Bodø

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_04_16_aarsmoete_i_nordland_bondelag_2015,_bodoe_(2).pdf
2015 06 20 | Åpningstale under åpning av utstilling Zahlfjøsen, Kjerringøy

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_06_20_aapningstale_under_aapning_av_utstilling_zahlfjoesen,_kjerringoey.pdf
2015 06 21 | Åpning Sjønstå gård

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_06_21_aapning_sjoenstaa_gaard.pdf
2015 06 23 | Innlegg på næringskonferansen i Bø kommune

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_06_23__innlegg_paa_naeringskonferansen_i_boe_kommune.pdf
2015 06 27 | Offisiell åpning Skogvokterdagen, Storjord

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_06_27_offisiell_aapning_skogvokterdagen,_storjord.pdf
2015 06 27 | Tale under utdeling av årets skogvokterpris, Storjord

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_06_27_tale_under_utdeling_av_aarets_skogvokterpris,_storjord.pdf
2015 08 21 | Tale under lansering av turløypepilot Lofoten, Vestvågøy

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_08_21_tale_under_lansering_av_turloeypepilot_lofoten,_vestvaagoey.pdf
2015 08 28 | Innlegg under lunsjmøte - Næringslivet i Meløy og Nordland, Ørnes

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_08_28_innlegg_under_lunsjmoete_-_naeringslivet_i_meloey_og_nordland,_oernes.pdf
2015 08 28 | Lunchmøte Ørnes hotell

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned lunchmoete_oernes_hotell_28_08_2015_arve_knutsen.pdf
2015 09 10 | Innlegg under næringsseminar 2015, Sandnessjøen

24.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_09_10_innlegg_under_naeringsseminar_2015,_sandnessjoeen.pdf
2015 10 22 | Innlegg debatt Lytring, Bodø

05.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_10_22__innlegg_debatt_lytring,_bodoe.pdf
2015 11 11 | Presentasjon av ny råd og fylkesrådets fiskeripolitiske plattform, Bodø

18.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_11_11_presentasjon_av_ny_raad_og_fylkesraadets_fiskeripolitiske_plattform,_bodoe.pdf
2015 11 11 | Åpning By og regionsenter, Bodø

18.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2015_11_11_aapning_by_og_regionsenter,_bodoe.pdf

 

Taler og innlegg 2014
Fylkesråd for næring 2014
Tittel Publisert Type
2014 02 06 | Åpning av konferansen OPPTUR 2014, Narvik

16.05.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_02_06_aapning_av_konferansen_opptur_2014,_narvik.pdf
2014 04 04 | Åpning av nytt terminalbygg, Sandnessjøen

16.05.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_04_04_aapning_av_nytt_terminalbygg,_sandnessjoeen.pdf
2014 04 07 | Åpning av workshop, Andenes

16.05.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_04_07_aapning_av_workshop,_andenes.pdf
2014 04 08 | Innlegg under andre fylkesting - Temadag landbruk, Narvik

16.05.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_04_08_innlegg_under_andre_fylkesting_-_temadag_landbruk,_narvik.pdf
2014 06 11 | Oppsummering Olje- og gasskonferansen Offshore Nordland, Sandnessjøen

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_06_11_oppsummering_olje-_og_gasskonferansen_offshore_nordland,_sandnessjoeen.pdf
2014 06 23 | Innlegg Dialogmøte miljø og oljevernbase LoVe, Svolvær

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_06_23_innlegg_dialogmoete_miljoe_og_oljevernbase_love,_svolvaer.pdf
2014 06 29 | Åpning av SAS direkte flyrute Bodø-Stockholm, Bodø

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_06_29_aapning_av_sas_direkte_flyrute_bodoe-stockholm,_bodoe.pdf
2014 08 26 | Innlegg frokostseminar Nordnorsk Petroleumsråd og Petro Artic, Stavanger

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_08_26_innlegg_frokostseminar_nordnorsk_petroleumsraad_og_petro_artic,_stavanger.pdf
2014 09 06 | Åpning av Rapp Bomek sitt nybygg, Bodø

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_09_06_aapning_av_rapp_bomek_sitt_nybygg,_bodoe.pdf
2014 09 19 | Innlegg Lofotprodukt as sitt 20 års jubileum, Leknes

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_09_19_innlegg_lofotprodukt_as_sitt_20_aars_jubileum,_leknes.pdf
2014 09 21 Tale Grunnlovsmarkering, Vågan

23.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2014_09_21_tale_grunnlovsmarkering,_vaagan.pdf

 

Taler og innlegg 2013
Fylkesråd for næring 2013
Tittel Publisert Type
2013 01 09 | Innlegg til skognæring, Fauske

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 01 09 Innlegg til skognæring, Fauske.pdf
2013 01 09 | PP Innlegg til skognæring, Fauske

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 01 09 PP Innlegg til skognæring, Fauske [Kompatibilitetsmodus].pdf
2013 03 09 | Innlegg Norsk Bonde- og Småbrukerlag

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 03 09 Innlegg Norsk Bonde- og Småbrukerlag.pdf
2013 03 13 | Åpning av Næringskonferansen i Nord 2013, Narvik

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 03 13 Åpning av Næringskonferansen i Nord 2013, Narvik.pdf
2013 03 14 | Innlegg på NHO Reiselivs Nord-Norge, Narvik

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 03 14 Innlegg på NHO Reiselivs Nord-Norge, Narvik.pdf
2013 03 21 | Innlegg på Helgeland Regionråd, Sandnessjøen

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 03 21 Innlegg på Helgeland Regionråd, Sandnessjøen.pdf
2013 04 18 | Innlegg på boklansering Liv i Fjøsan, Steigen

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 04 18 Innlegg på boklansering Liv i Fjøsan, Steigen.pdf
2013 04 26 | Innlegg på konferansen om marint vern,Tysfjord

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 04 26 Innlegg på konferansen om marint vern,Tysfjord.pdf
2013 04 26 | PP Innlegg på konferansen om marint vern, Tysfjord

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 04 26 PP Innlegg på konferansen om marint vern, Tysfjord.pdf
2013 06 10 | Innlegg Nordområdesenteret som nasjonalt senter, Saltstraumen

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 06 10 Innlegg Nordområdesenteret som nasjonalt senter, Saltstraumen.pdf
2013 08 20 | Åpningshilsen Campus Helgeland, Mo i Rana

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 08 20 Åpningshilsen Campus Helgeland, Mo i Rana.pdf
2013 08 22 | PP Åpning av Næringspolitisk konferanse 21-22 august, Bodø

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 08 22 PP Åpning av Næringspolitisk konferanse 21-22 august, Bodø.pdf
2013 08 22 | Åpning av Næringspolitisk konferanse 21-22 august, Bodø

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 08 22 Åpning av Næringspolitisk konferanse 21-22 august, Bodø.pdf
2013 09 03 | Tale i anledning Høyesteretts besøk, Hurtigruta

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 09 03 Tale i anledning Høyesteretts besøk, Hurtigruta.pdf
2013 09 17 | Åpning fagskole i bergteknikk ved Fauske vgs, Fauske

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 09 17 Åpning fagskole i bergteknikk ved Fauske vgs, Fauske.pdf
2013 10 02 | Innlegg på Kommunedialogen, Bodø

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 10 02 Innlegg på Kommunedialogen, Bodø.pdf
2013 10 03 | Innlegg til åpning av ny ovn ved Elkem Salten, Sørfold

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 10 03 Innlegg til åpning av ny ovn ved Elkem Salten, Sørfold.pdf
2013 10 21 | Innlegg på Strategisamling Galvano Tia, Fauske

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 10 21 Innlegg på Strategisamling Galvano Tia, Fauske.pdf
2013 10 22 | Åpning konferansen Tilflytting og rekruttering, Bodø

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 10 22 Åpning konferansen Tilflytting og rekruttering, Bodø.pdf
2013 10 28 | Innlegg til åpning av ny industri- og tømmerkai, Drag i Tysfjord kommune

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 10 28 Innlegg til åpning av ny industri- og tømmerkai, Drag i Tysfjord kommune.pdf
2013 11 14 | Innlegg på ledermøte i Nordland Bondelag, Bodø

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 11 14 Innlegg på ledermøte i Nordland Bondelag, Bodø.pdf
2013 11 20 | Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening, Rognan

29.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2013 11 20 Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening, Rognan.pdf

 

Taler og innlegg 2012
Fylkesråd for næring 2012
Tittel Publisert Type
2012 11 09 | Innlegg under forum for kompetanse og arbeidsliv, Bodø

27.11.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_11_09_innlegg_under_forum_for_kompetanse_og_arbeidsliv,_bodoe.pdf
2012 10 30 | PP Innlegg under konferansen East-West Arena, Narvik

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_10_30_pp_innlegg_under_konferansen_east-west_arena,_narvik.pdf
2012 10 30 | Innlegg under konferansen East-West Arena, Narvik

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_10_30_innlegg_under_konferansen_east-west_arena,_narvik.pdf
2012 10 25 | Takk for maten tale under sikkerhetspolitisk konferanse, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_10_25_takk_for_maten_tale_under_sikkerhetspolitisk_konferanse,_bodoe.pdf
2012 10 24 | Innlegg under åpning av bachelor-kurset i opplevelsesdesign

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_10_24_innlegg_under_aapning_av_bachelor-kurset_i_opplevelsesdesign.pdf
2012 08 17 | Innlegg under middagen til jubileumet Norge 50 år i rommet, Andøya

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_08_17_innlegg_under_middagen_til_jubileumet_norge_50_aar_i_rommet,_andoeya.pdf
2012 06 19 | Innlegg under møte i Bodø Næringsforum, Bodø etter F16

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_19_innlegg_under_moete_i_bodoe_naeringsforum,_bodoe_etter_f16.pdf
2012 06 18 | PP til Innledning under forum for kompetansen og arbeidliv, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_18_pp_til__innledning_under_forum_for_kompetansen_og_arbeidliv,_bodoe_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 06 18 | Innledning under forum for kompetansen og arbeidliv, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_18_innledning_under_forum_for_kompetansen_og_arbeidliv,_bodoe.pdf
2012 06 07 | PP til innlegg under Sentrum næringhage, Mosjøen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_07_pp_til_innlegg_under_sentrum_naeringhage,_mosjoeen_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 06 07 | PP til innlegg under MVS avd.Kippermoen, Mosjøen

27.11.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_07_pp_til_innlegg_under_mvs_avd.pdf
2012 06 07 | Innlegg under Sentrum Næringshage, Mosjøen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_07_innlegg_under_sentrum_naeringshage,_mosjoeen.pdf
2012 06 07 | Innlegg til MVS avd.Kippermoen, Mosjøen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_07_innlegg_til_mvs_avd.pdf
2012 06 05 | Innlegg under åpning av Cerpus Learning Garden, Alsvåg

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_05_innlegg_under_aapning_av_cerpus_learning_garden,_alsvaag.pdf
2012 06 04 | Innlegg under middag med Lund Energi , Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_06_04_innlegg_under_middag_med_lund_energi_,_bodoe(1).pdf
2012 05 23 | PP til konferansen Alger 2012, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_23_pp_til_konferansen_alger_2012,_bodoe_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 05 23 | Innlegg under åpningen av konferansen Alger 2012, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_23_innlegg_under__aapningen_av_konferansen_alger_2012,_bodoe.pdf
2012 05 11 | PP Innlegg til Helgeland olje - og gassutvalg , Sandnessjøen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_11_pp_innlegg_til_helgeland_olje_-_og_gassutvalg_,_sandnessjoeen_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 05 11 | Innlegg til Helgeland olje - og gassutvalg, Sandnessjøen.

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_11_innlegg_til_helgeland_olje_-_og_gassutvalg,_sandnessjoeen.pdf
2012 05 08 | Minneord, tidligere fylkesordfører Odd Henning Grønmo

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_08_minneord,_tidligere_fylkesordfoerer_odd_henning_groenmo.pdf
2012 05 03 | PP Innlegg på strategisamling Regional plan for Nordland, Leknes

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_03_pp_innlegg_paa_strategisamling_regional_plan_for_nordland,_leknes_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 05 03 | Innlegg på strategisamling Regional plan for Nordland, Leknes

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_05_03_innlegg_paa_strategisamling_regional_plan_for_nordland,_leknes.pdf
2012 04 13 | PP innlegg på strategisamling i Regional plan for Nordland, Sandnessjøen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_04_13_pp_innlegg_paa_strategisamling_i_regional_plan_for_nordland,_sandnessjoeen_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 04 13 | Innlegg på strategisamling i Regional plan for Nordland, Sandnessjøen

10.08.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_04_13__innlegg_paa_strategisamling_i_regional_plan_for_nordland,_sandnessjoeen.pdf
2012 04 12 | PP Innlegg på strategisamling i Regional plan for Nordland, Brønnøysund

10.08.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_04_12_pp_innlegg_paa_strategisamling_i_regional_plan_for_nordland,_broennoeysund_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 04 12 | Innlegg på strategisamling i Regional plan for Nordland, Brønnøysund

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_04_12_innlegg_paa_strategisamling_i_regional_plan_for_nordland,_broennoeysund.pdf
2012 03 29 | PP til innlegg på strategisamling Regional plan for Nordland, Narvik

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_03_29_pp_til_innlegg_paa_strategisamling_regional_plan_for_nordland,_narvik_[kompatibilitetsmodus].pdf
2012 03 29 | Innlegg på strategisamling Regional plan for Nordland, Narvik

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_03_29__innlegg_paa_strategisamling_regional_plan_for_nordland,_narvik.pdf
2012 03 28 | Innlegg på årsmøtet til Nordland Bondelag, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_03_28_innlegg_paa_aarsmoetet_til_nordland_bondelag,_bodoe.pdf
2012 03 08 | Innlegg under åpningen av Transportkonferansen 2012 , Bodø

10.08.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_03_08_innlegg_under_aapningen_av_transportkonferansen_2012_,_bodoe.pdf
2012 03 05 | Innlegg under oppstartseminar Regional plan for Nordland, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_03_05__innlegg_under_oppstartseminar_regional_plan_for_nordland,_bodoe.pdf
2012 02 20 | Innlegg ved utdeling av Næringsprisen for kvinner i Nordland 2011, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_02_20__innlegg_ved_utdeling_av_naeringsprisen_for_kvinner_i_nordland_2011,_bodoe.pdf
2012 02 14 | Innlegg under Industrikonferansen 2012 , Bodø

10.08.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_02_14__innlegg_under_industrikonferansen_2012_,_bodoe.pdf
2012 02 08 | Innlegg under Kystens energikonferanse, Svolvær

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2012_02_08__innlegg_under_kystens_energikonferanse,_svolvaer.pdf

 

Taler og innlegg 2011
Fylkesråd for næring 2011
Tittel Publisert Type
2011 11 10 | Møte partnerskap, Mosjøen

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_11_10_moete_partnerskap_i_mosjoeen.pdf
2011 11 02 | Kvinnekongressen Yess 2011, Rognan

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_11_02_kvinnekongressen_yess_2011.pdf
2011 10 25 | Petroleumsmeldingen - innlegg til Stortingets Energi- og Miljøkomite, Tromsø

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_10_25_petroleumsmeldingen_-_innlegg_til_stortingets_energi-_og_miljoekomite.pdf
2011 10 01 | LNS sitt 50-årsjubileum, Svolvær

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_10_01_lns_sitt_50-aarsjubileum.pdf
2011 09 28 | Oljevernseminar, Bodø - vedlegg

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_09_28_oljevernseminar_i_bodoe_-_vedlegg.pdf
2011 09 28 | Oljevernseminar, Bodø

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_09_28_oljevernseminar_i_bodoe.pdf
2011 09 20 | Åpning INOVUS, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_09_20_aapning_inovus,_bodoe.pdf
2011 08 25 | Nasjonalt oljevernsenter i Nordland, Fiskebøl - vedlegg

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_08_25_nasjonalt_oljevernsenter_i_nordland_-_vedlegg.pdf
2011 08 25 | Nasjonalt oljevernsenter i Nordland, Fiskebøl

16.01.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_08_25_nasjonalt_oljevernsenter_i_nordland.pdf
2011 07 13 | Tale til åpningen av Svartisfiberen på Halsa

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_07_13_tale_til_aapningen_av_svartisfiberen_paa_halsa.pdf
2011 06 27 | Møte med Kinas ambassadør Tang Guogiang

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_06_27_tale_til_moete_med_kinas_ambassadoer_tang_guogiang.pdf
2011 06 17 | Velkomstale besøk fra Region Marche

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_06_17_velkomstale_til_offisiell_middag_i_forbindelse_med_besoek_fra_region_marche.pdf
2011 06 15 | Finnøyseminaret. Bosetting i et internationalt perspektiv, Bodø

12.09.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_06_15_innlegg_til_finnoeyseminaret.__bosetting_i_et_internationalt_perspektiv,_bodoe.pdf
2011 05 24 | Stortingets energi- og miljøkomitè besøker Lofoten og Vesterålen, Sortland

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_05_24_stortingets_energi-_og_miljoekomitè_besoeker_lofoten_og_vesteraalen,_sortland.pdf
2011 04 07 | Nettsituasjonen i Nordland, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_04_07_innlegg_om_nettsituasjonen_i_nordland,_bodoe.pdf
2011 04 04 | Dialogseminaret, Bodø

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_04_04_dialogseminaret,_bodoe.pdf
2011 04 04 | Ungt Entrepenørskap Nordland, Bodø

12.09.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_04_04__ungt_entrepenoerskap_nordland,_bodoe.pdf
2011 03 24 | Beredskapskonferanse Sandnessjøen(vedlegg)

25.03.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_03_24_beredskapskonferanse_sandnessjoeen_-_vedlegg.pdf
2011 03 24 | Beredskapskonferanse Sandnessjøen

25.03.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_03_24_beredskapskonferanse_sandnessjoeen.pdf
2011 02 14 | Være eller ikke være – hva skjer med Nord Norge uten konsekvensvurdering? - Bodø

25.03.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_02_14_maritimt_forum_-_vaere_eller_ikke_vaere_-_bodoe.pdf
2011 02 09 | Nye forvaltningsoppgaver innen landbrukssektoren

25.03.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_02_09_nye_forvaltningsoppgaver_innen_landbrukssektoren_-_bodoe.pdf
2011 02 03 | Landbrukskonferansen, Bodø

30.08.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_02_03_hva_er_god_kommunal_landbruksforvaltning_sett_f….pdf
2011 02 03 | Hva er god kommunal landbruksforvaltning

25.03.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2011_02_03_hva_er_god_kommunal_landbruksforvaltning_-_presentasjon.pdf

 

Taler og innlegg 2010
Fylkesråd for næring 2010
Tittel Publisert Type
2010 12 01 Presentasjon dialogmøte med Nordområdeutvalget, Mo i Rana

02.12.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_12_01_presentasjon_nordomraadeutvalget_mo_i_rana.pdf
2010 12 01 Dialogmøte med Nordområdeutvalget, Mo i Rana

02.12.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_12_01_dialogmoete_med_nordomraadeutvalget_mo_i_rana.pdf
2010 10 28 Forventinger petroleumssektoren i Nordland - møte med Statoil Sortland

04.11.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_10_28_-forventinger_petroleumssektoren_i_nordland.pdf
2010 10 27 Museumsseminar, Norsk Luftfartssenter

27.10.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_10_27museumsseminar_norsk_luftfartssenter.pdf
2010 10 25 Presentasjon møte med Bindal kommune

26.10.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_10_25_presentasjon_moete_med_bindal_kommune.pdf
2010 09 02 Muligheter og utfordringer - Energirådet i Nordland presentasjon

03.09.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_09_02_muligheter_og_utfordringer_-_energiraadet_i_nordland_-_svolvaer_-_presentasjon.pdf
2010 09 02 Muligheter og utfordringer - Energirådet i Nordland - Svolvær

03.09.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_09_02__muligheter_og_utfordringer_-_energiraadet_i_nordland_-_svolvaer….pdf
2010 08 25 Næringsmessige ringvirkninger ved petroleumsvirksomhet i Nord-Norge ONS Stavanger

01.09.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_08_25_naeringsmessige_ringvirkninger_ved_petroleumsvir….pdf
2010 06 23 Næringsliv, arbeidsmarked og satsningsområder NAV Bodø presentasjon

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_06_23__naeringsliv,_arbeidsmarked_og_satsningsomraader_-_nav_-_presentasjon.pdf
2010 06 23 Næringsliv, arbeidsmarked og satsningsområder NAV Bodø

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_06_23__naeringsliv,_arbeidsmarked_og_satsningsomraader_-_nav.pdf
2010 06 12 Åpning av Sjunkenhatten nasjonalpark

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_06_12__aapningen_av_sjunkhatten_nasjonalpark.pdf
2010 06 11 Olje- og gasskonferanse Sandnessjøen presentasjon

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_06_11__olje-_og_gasskonferanse_sandnessjoeen_-presentasjon.pdf
2010 06 11 Olje- og gasskonferanse Sandnessjøen

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_06_11__olje-_og_gasskonferanse_sandnessjoeen.pdf
2010 05 03 Forum for kompetanse og arbeidsliv Bodø

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_05_03__forum_for_kompetanse_og_arbeidsliv.pdf
2010 04 30 Miniseminar nordområdene Bodø

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_04_30__miniseminar_nordomraadene.pdf
2010 04 15 Petroleumsaktivitet i Nord-Norge Brussel presentasjon

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_04_15__petroleumsaktivitet_i_nord-norge_-_brussel_-_presentasjon.pdf
2010 04 15 Petroleumsaktivitet i Nord-Norge Brussel

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_04_15__petroleumsaktivitet_i_nord-norge_-_brussel.pdf
2010 04 12 Jubileumsseminar Forskningsparken Narvik presentasjon

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_04_12__jubileumsseminar_forskningsparken_narvik-presentasjon.pdf
2010 04 12 Jubileumsseminar Forskningsparken Narvik

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_04_12__jubileumsseminar_forskningsparken_narvik.pdf
2010 03 26 Mosjøen Næringshage presentasjon

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_03_26__muligheter_for_industriell_utvikling_i_nordland-presentasjon.pdf
2010 03 26 Mosjøen Næringshage

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_03_26__muligheter_for_industriell_utvikling_i_nordland_mosjoeen_naeringshage.pdf
2010 03 23 Møte med oppdrettsnæringen Bodø

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_03_23__moete_med_oppdrettsnaeringa.pdf
2010 02 10 Parnerskapskonferanse Fauske

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_02_10__partnerskapskonferansen_fauske.pdf
2010 01 19 Fylkeskommunen og de regionale partnerskapsstyrene Bodø

30.07.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2010_01_19__fylkeskommunen_og_partnerskapsstyrene-_forventi….pdf

 

Taler og innlegg 2009