Fylkesrådets tiltredelseserklæring for fylkesrådet 2019 v/ – fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Fylkesordfører; etter fylkestingsvalget 9. september fikk fylkestinget et tydelig flertall. 

Det sittende fylkesrådet tiltrådte i sin posisjon i desember 2006, og skal etter planen fungere frem til valget i 2007. Rådet har fem medlemmer, og de følgende ordene ble fremført av fylkesrådsleder Odd Eriksen under tiltredelsen.

Ærede Fylkesordfører.
 
Jeg vil starte med et sitat fra tidligere statsminister i Sverige, Tage Erlander;
Han sa:"Det er ikke vårt mål å gjøre menneskene lykkelige. Vårt mål er å skape et dansegulv,slik at folk kan danse sine egne liv" 

Fylkesordfører;

Nordlands innbyggere er den viktigste ressursen vi har.