Cookie Consent by TermsFeed Fylkestingets 1. samling 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fylkestingets 1. samling 2022

Oppdatert program

Saker som behandles denne gang   Se fylkestinget direkte på nfk.no/nett-tv

Mandag 21. februar

Kl 08.55

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00

Fylkestingets åpning 

Ordfører Nils Jenssen fra Dønna hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ordfører Geir Waage fra Rana hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ungdommens fylkesråd taler til fylkestinget

Redegjørelser fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

 • Årets redegjørelse
 • Dataangrepet
 • Korona

Redegjørelse fra fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland

 • Kampen om arealer

Årsmeldinger:

 • Mobbeombud Lasse Knutsen
 • Elev- og lærlingombud Espen Edvardsen
 • Yrkesopplæringsnemnda
 • Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

KomRev NORD IKS ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven  – presentasjon av:

 • Rapport «eierskapskontroll Nordlandskraft AS»
 • Forvaltningsrevisjonsrapport «kollektiv transport»

Kl 11.30

Gruppemøter

Kl 12.30

Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og Fylkesrådslederen

Kl 13.30

Komitemøter

Kl 15.00

Gruppemøte

Kl 17.00

Matpause

Kl 17.30

Komitemøter

Kl 19.00

Gruppemøter

Kl 20.00

Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt forslag og uttalelser til evt.

redegjørelse

Tirsdag 22. februar

Kl 09.00

Komitemøte

Kl 10.30

Tematime – Orientering om muligheter og utfordringer i bygg- og anleggsbransjen

Presentasjon av de tre konsoliderte museene, Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland museum.

Kl 12.30

Lunsjpause

Kl 13.30

Orienteringer fra fylkesrådet:

 • Bring oss i front – fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Evt. debatt på redegjørelser 

Saksbehandling, Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål,

Kl 14.00

Frist for innlevering av uttalelser

Kl 16.00

Matpause og gruppemøter

Kl 17.00

Frist for signering av uttalelser

Fortsettelse saksbehandling, Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål,

Onsdag 23. februar

Kl 08.30

Saksbehandling, Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål,

Kl 12.00

Utsjekking av rom

Lunsjpause

Kl 13.00

Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål,

Kl 16.00

Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saksliste til dette fylkestinget finner du her