Cookie Consent by TermsFeed Fylkestingets 2. samling 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fylkestingets 2. samling 2022

Foreløpig program
 

Mandag 25. april 2022

Kl 08.55

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00

 

Fylkestingets åpning

Ordfører i Moskenes kommune, Lillian Rasmussen, hilser fylkestinget

Ungdommens fylkesråd, ved medlem Sigurd Hjelle, taler til fylkestinget

Redegjørelser fra fylkesrådet:

  • Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll: endret sikkerhetspolitikk og en ny flyktningsituasjon

Årsmelding fra:

  • Kontrollutvalget
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
  • Nordland eldreråd

Presentasjon av FT-sak 050/2022 Forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling, ved forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Komrev NORD IKS.

Kl 11.15

Gruppemøter

Kl 12.30

Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og

fylkesrådslederen

Kl 13.30

Komitemøter

Kl 15.00

Gruppemøte

Kl 16.15 Dokumentgjennomgang

Kl 17.15

Matpause (brødmat tilgjengelig kl.16.30-17.30)

Kl 17.30

Komitemøter

Kl 19.00

Gruppemøter

Kl 20.00

Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt forslag og uttalelser til evt. redegjørelse

Kl 20.30

Fylkesordførers middag

 

Tirsdag 26. april

Kl 09.00

Komitemøte

Kl 10.30

Tematime:

  • Ungdom og psykisk helse 
Kl 11.30

Idrettskretsen - ved Kristin Setså

Kl 12.00

Orienteringer fra fylkesrådet – legges frem skriftlig i forkant av fylkestinget, med mulighet for oppklarende spørsmål i plenum:

Evt. debatt på redegjørelser

Kl 12.30

Lunsjpause

Kl 13.30

Evt. forts. debatt på redegjørelser

Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling

Kl 14.00

Frist for innlevering av uttalelser

Kl 16.00

Matpause og gruppemøter

Kl 17.00

Frist for signering av uttalelser

Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

 

 

Onsdag 27. april

Kl 09.00

Saksbehandling

Kl 12.00

Utsjekking av rom

Lunsjpause

Kl 13.00

Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00

Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov