Cookie Consent by TermsFeed Saker som skal behandles under fylkestinget i desember 2021 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Saker som skal behandles under fylkestinget i desember 2021

138/2021 - Muntlige spørsmål
139/2021 - Skriftlige spørsmål
140/2021 - Interpellasjoner
141/2021 - Uttalelser
142/2021 - Delegering av myndighet fra fylkestinget - fullmakt til sentral kriseledelse
143/2021 - Melding om vedtak etter kommunelovens §11-8 - Hastesaker til fylkestinget i desember 2021
144/2021 - Fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i oktober 2021
145/2021 - Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025
146/2021 - Kulturmiljøfredning i Henningsvær - fredning etter kulturminnelovens §20
147/2021 - Høring - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025
148/2021 - Høring - forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven
149/2021 - Uttalelse - Søknad om landslinje skiidretter ved Voss gymnas - Vestland fylkeskommune
150/2021 - Høring – Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
151/2021 - Regional vannforvaltningsplan for vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027) - Vårt verdifulle vann
152/2021 - Ny internasjonal strategi for Nordland fylkeskommune
153/2021 - Eierrapport 2020
154/2021 - Program for samfunnsutvikling i det grønne skiftet
155/2021 - Høring - konsesjon til å anlegge, drive, og inneha ny lufthavn i Bodø
156/2021 - Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022 - 2026
157/2021 - Valg av medlemmer til Ungdommens fylkesråd 2021
158/2021 - Budsjettregulering - investering
159/2021 - Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022