Cookie Consent by TermsFeed 071/2021 - Uttalelser - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

071/2021 - Uttalelser

Les dokumentene tilhørende denne saken (kommer ikke før etter fylkestinget)

1. Uttalelse fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Større satsing på E-sport

2. Uttalelse fra alle parti - Bedre psykisk helsehjelp for barn og unge

3. Uttalelse fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre - Elevenes kunnskap på veien ut av korona

4. Uttalelse fra Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre - FNs nye globale naturavtale

5. Uttalelse fra Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne - Slå ring om EØS

6. Uttalelse fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Strømforsyning i Lofoten og Vesterålen

7. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Rødt, Venstre - Gratis SFO gratis, og distriktene bør være først

8. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Vi trenger en tannhelsereform nå

9. Uttalelse fra alle parti - Få hele bredden i gang

10. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Sosialisitisk Venstreparti, Høyre, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Full støtte til Europe4All - PRIDE og arbeidet for et inkluderende samfunn er fortsatt viktig

11. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne - Regjeringen må stille opp for de ansatte i reiselivsnæringen

12. Uttalelse fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre - Fjelloven må gjelde også Nordland og Troms

13. Uttalelse fra Senterpartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Reiseliv og koronatiltak

14. Uttalelse fra Senterpartiet, Venstre, Høyre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti - Styrk villaksen

15. Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Besøkssenter Saltstraumen

16. Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre - Permanent base for luftambulanse i Midtre Hålogaland

17. Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Rødt, Venstre - Reduserte fergepriser

18. Uttalelse fra Fremskrittspartiet - Reforhandling av EØS-avtalen

19. Uttalelse fra Rødt, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Venstre - Forsvar streikeretten

20. Uttalelse fra Rødt, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne - Stans raudåtetrålinga innafor grunnlinja

21. Uttalelse fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne - Trekk oljefondet ut av investeringer i okkupert Palestina